« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - K Bukovci, k.ú. Plzeň - oprava krajnice komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-383059.pdf 233,16 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/383059/22
Č.J.: MMP/384148/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 7.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 4.11.2022,který podala právnická osoba DYBS Plzeň <,>
<br> s.r.o <.>,IČO 62621033,Prvomájová 514/39,322 00 Plzeň,po předchozím projednání
<br> s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Dopravní inspektorát č.j <.>
<br> KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 9319 K Bukovci,v Plzni – Červeném Hrádku,na k.ú <.>
<br> Červený Hrádek u Plzně a k.ú.Újezd
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od objektu K Bukovci č.317/7 ke křižovatce se Zábělskou
<br> ulicí
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace č.9315 neurčená ulice,na k.ú.Červený Hrádek u
<br> Plzně
<br> - úplná uzavírka vozovky,v prostoru bezprostředně před křižovatkou s místní komunikací č <.>
<br> C 9319 K Bukovci
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace č.9307 neurčená ulice,na k.ú.Červený Hrádek u
<br> Plzně
<br> - úplná uzavírka vozovky,v prostoru bezprostředně před křižovatkou s místní komunikací č <.>
<br> C 9319 K Bukovci
<br>
<br> silnice č.II/233 Zábělská,na k.ú.Újezd,místní komunikace III.třídy č.C 9319 K Bukovci <,>
<br> v Plzni – Červeném Hrádku,III.tř.č.C 9317 U Hřiště,v Plzni – Červeném Hrádku
<br> ...
DIO_K_Bukovci.pdf 678,25 kB
_Řwaunw_.£1_ &=an „.<.> —.n!.:č 3 <.>,|
<br> II
<br> „5%
<br> ŽŠ: 3%? „až mz.: <.>
<br> © >>ma2o Bano mší 335 „ŠŠŠ ď/Wafaínákč _ _ A.; V LbďwQN.<.> Sxéfacť.<.>,<,>.<.>,<.>,\.„ „.<.>,<,> Šs,44 snwšwn 02m>oz<._.w.V.<.>.„iš,<,> <.>,<.>,<.> B?? „

Načteno

edesky.cz/d/5752312

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz