« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města, ZČU, objekt C1, 246,33m2, NS, do 31.12.2034, NS 2020/004876/D4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_SMP_pronajem_-_ZCU_C1_2_PA_prodlouzeni_doby_trvani_najmu_do_31.12.2034_2020_004876.pdf 253,59 kB
MMP/373700/22
<br> Západočeská univerzita v Plzni od 8.11.2022 – do 24.11.2022 (tj.16 dní; sejmuto 25.11.2022)
<br>
<br> Statutární město Plzeň
Odbor bytový Magistrátu města Plzně
<br>
oznamuje ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> záměr statutárního města Plzně
<br> Dodatkem č.4 k nájemní smlouvě č.2020/004876 ze dne 25.srpna 2020 ve znění Dodatků č.1,2 <,>
<br> 3,nájemci části prostor na adrese Teslova 1240/5b,301 00 Plzeň,za podmínek sjednaných
<br> smluvními stranami,prodloužit dobu trvání nájmu do 31.prosince 2034.Předmětné prostory se
<br> nacházejí v budově Teslova 1240/5b,Plzeň,PSČ 301 00,na pozemku parc.číslo 1538/151
<br> (označováno též jako budova C1) a 2 přilehlá volná vyhrazená parkovací místa,nacházející se
<br> na pozemku parc.číslo 1538/157.Vše zapsáno na listu vlastnictví č.1 Plzeň,statutární město <,>
<br> vedeného pro k.ú.Skvrňany,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
<br> Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň-město <.>
<br>
Budova Teslova 1240/5b,301 00 Plzeň,( prostory sloužící podnikání) byla vybudována v rámci
<br> realizace projektu statutárního města Plzně “ Plzeňský vědecko technologický park II “ (dále
<br> jen PVTP II) <.>
<br>
<br> Nájemce: Západočeská univerzita v Plzni,IČ: 49777513,se sídlem Univerzitní 2732/8 <,>
<br> 301 00 Plzeň <.>
<br>
<br> Předmět nájmu: Prostory sloužící podnikání – zkušebna a XXXX včetně příslušenství a zázemí <,>
<br> o celkové výměře 246,33 m2 a 2 přilehlá volná vyhrazená parkovací místa <.>
<br>
<br> Účel nájmu: Předmět nájmu bude mít nájemce,Západočeská univerzita v Plzni <,>
<br> IČ: 49777513,se sídlem Univerzitní 2732/8,301 00 Plzeň,pronajat za účelem inovačního
<br> podnikání,v souladu s předmětem činnosti nájemce <.>
<br>
<br> Doba nájmu: Doba určitá,prodloužení doby trvání nájmu do 31.prosince 2034 <.>
<br>
<br>
<br>
Zájemci se mohou k uvedenému záměru vyjádřit a předložit své písemné připomínky
<br> do 24.listopadu 2022 vče...

Načteno

edesky.cz/d/5752309

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz