« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města, ZČU, objekt C1, 562,16+275,45 m2, NS, do 31.12.2034, NS 2012/002520/D11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_SMP_ZCU_cast_C1_dod_11_prodl._doby_trvani_najmu_do_31.12.2034_2012_002520.pdf 253,11 kB
MMP/373696/22
<br> Západočeská univerzita v Plzni od 8.11.2022 – do 24.11.2022 (tj.16 dní; sejmuto 25.11.2022)
<br>
<br>
<br> Statutární město Plzeň
Odbor bytový Magistrátu města Plzně
<br>
<br> oznamuje ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> záměr statutárního města Plzně
<br> Dodatkem č.11 k nájemní smlouvě č.2012/002520 ze dne 29.června 2012 ve znění Dodatků
<br> č.1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10,nájemci části prostor na adrese Teslova 1240/5b,Plzeň,za
podmínek sjednaných smluvními stranami,prodloužit dobu trvání nájmu do 31.prosince 2034 <.>
<br> Předmětné prostory se nacházejí v budově Teslova 1240/5b,Plzeň,PSČ 301 00,na pozemku p.č <.>
<br> 1538/151 (označováno též jako budova C1) na území Vědeckotechnického parku Plzeň.Vše
<br> zapsáno na listu vlastnictví č.1 Plzeň,statutární město,pro k.ú.Skvrňany,v katastru
<br> nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň-
<br> město <.>
<br>
Budova Teslova 1240/5b,Plzeň,PSČ 301 00,na pozemku p.č.1538/151 (prostory sloužící
<br> podnikání),byla vybudována v rámci realizace projektu statutárního města Plzně “Plzeňský
<br> vědecko technologický park II“ (dále jen PVTP II) <.>
<br>
<br> Nájemce: Západočeská univerzita v Plzni,IČ: 49777513,se sídlem Plzeň,Univerzitní
<br> 2732/8,PSČ 301 00 <.>
<br>
<br> Předmět nájmu: Prostory sloužící podnikání celkem 562,16 m2 ( z toho kancelářské prostory
<br> o výměře 275,46 m2 a poloprovozní o výměře 286,70 m2 <.>
<br>
<br> Účel nájmu: Předmět nájmu bude mít nájemce,Západočeská univerzita v Plzni <,>
<br> IČ: 49777513,se sídlem Plzeň,Univerzitní 2732/8,PSČ 301 00,pronajat za účelem užívání
<br> pro svoji potřebu,a to za účelem výzkumu,vývoje a inovace v oblasti základního a
<br> aplikovaného výzkumu <.>
<br>
<br> Doba nájmu: Doba určitá,prodloužení doby trvání nájmu do 31.prosince 2034 <.>
<br>
<br> Zájemci se mohou k uvedenému záměru vyjádřit a předložit své písemné připomínky
<br> do 24.listopadu 20...

Načteno

edesky.cz/d/5752308

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz