« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města, TGE, objekt E,III. NP, 107,95 m2, NS, od 1.1.2023 na 24 měsíců, D k NS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_SMP_pronajem_-_TGE_Transmission.pdf 255,27 kB
MMP/373660/22
<br> Statutární město Plzeň
Odbor bytový Magistrátu města Plzeň
<br>
oznamuje ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> záměr statutárního města Plzeň
<br>
pronajmout část prostor sloužících podnikání v budově Teslova 1266/7,301 00 Plzeň <,>
<br> objekt E,III.nadzemní podlaží,o výměře pronájmu celkem 107,95 m2,nacházející se na
<br> území Vědeckotechnického parku Plzeň,na adrese Teslova 1266/7,30100 Plzeň <,>
<br> pozemek par.číslo 1538/184,s možností využití přilehlých krytých a podzemních
<br> parkovacích míst.Vše zapsáno na listu vlastnictví č.1 Plzeň,statutární město,pro k.ú <.>
<br> Skvrňany,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Plzeň-město <.>
<br>
<br> Budova Teslova 1266/7,301 00 Plzeň (prostory sloužící podnikání),byla vybudována
<br> v rámci realizace projektu statutárního města Plzeň “Plzeňský vědecko technologický
<br> park III“ (dále jen PVTP III) <.>
<br>
<br> Nájemce: TGE Transmission s.r.o <.>,IČ: 03541207,společnost zapsaná v obchodním rejstříku
<br> u Městského soudu v Praze,oddíl C,vložka 233256,se sídlem 9.května 209/9,268 01
<br> Hořovice <.>
<br>
<br> Předmět nájmu: Prostory sloužící podnikání (kancelářské) s možností využití přilehlých
<br> krytých a podzemních parkovišť <.>
<br>
<br> Účel nájmu: Předmět nájmu bude přenechán do nájmu nájemci prostor sloužících podnikání <,>
<br> společnosti TGE Transmission s.r.o <.>,IČ: 03541207,se sídlem 9.května 209/9,268 01
<br> Hořovice,za účelem inovačního podnikání,v souladu s předmětem podnikání nájemce <.>
<br>
<br> Doba nájmu: Doba určitá,a to na dobu 2 let,s účinností od 1.ledna 2023 <.>
<br>
<br>
Zájemci se mohou k uvedenému záměru vyjádřit a předložit své písemné připomínky
<br> do 24.listopadu 2022 včetně
na adresu: Magistrát města Plzeň,Odbor bytový,Škroupova 5,306 32 Plzeň <.>
<br>
<br>
<br> V Plzni dne: 4.listopadu 2022
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí Od...

Načteno

edesky.cz/d/5752307

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz