« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravníé značení U Lázní 3, zásobování stavby, umístění lešení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-381744.pdf 231,36 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/381744/22
Č.J.: MMP/383409/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 7.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 3.11.2022,který právnická osoba STAKOM,spol.s r.o <.>,IČO 40525520 <,>
<br> Heldova 1955/9,301 33 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR <,>
<br> Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-
<br> 139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0203 U Lázní,v Plzni
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku podél druhého
<br> parkovacího prostoru pro 3 parkující vozidla po levé straně od křižovatky s ulicí Denisovo
<br> nábřeží
<br> - vyblokování kolmých parkovacích stání v úseku před objektem U Lázní č.1217/3,druhý
<br> parkovací prostor pro 3 parkující vozidla po levé straně od křižovatky s ulicí Denisovo nábřeží
<br>
<br> z důvodu: stavba lešení,zásobování stavby
<br> v termínu: 1.12.2022 – 31.1.2023
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> • Dopravní značky na vyblokování parkovacích stání budou osazeny v časovém předstihu
dle povolení silničního...
stanovene_DIO_U_Lazni.pdf 1 227,83 kB
<.> „.n,1wou <.>,<.>.<.> |.!q
<br> ŠmnmmMŠ Bmw? „u_mam\_\ Casea aouqmě ©

Načteno

edesky.cz/d/5750809

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz