« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení Denisovo a Anglické nábřeží, Pařížská, ohňostroj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-381749.pdf 235,21 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/381749/22
Č.J.: MMP/383222/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 7.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 3.11.2022,který podala právnická osoba Workpress Aviation s.r.o.<,>
<br> IČO 29160715,Folmavská 2980/2,301 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní
<br> inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0201 Denisovo nábřeží,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání po pravé straně v úseku od vjezdu do objektu Povodí Vltavy,s <.>
<br> p.(Denisovo nábřeží 2430/14) ke křižovatce s ulicí Pařížská
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C0202 Pařížská,v Plzni
<br> - vyblokování 6 parkovacích stání po levé straně v úseku za křižovatkou s ulicí Denisovo nábřeží
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C0909 Anglické nábřeží,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od objektu Anglické nábřeží č.2966/45 do slepé části
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu Anglické nábřeží č.2966/45 do slepé části
<br>
<br> místní komunikace IV.třídy č.D4402 Anglické nábřeží,v Plzni
<br> - úplná uzavírka společné stezky pro chodce a cyklisty od napojení na místní komunikaci III <.>
<br> tří...
stanovene_DIO_ohnostroj.pdf 3 363,03 kB
E 15 —chodník po 80 m uzavřen přeíděle na druhou stranu
<br> a <,>
<br> “ E 15 JPLACENE- Po-Pá 7:00 — 19:00 hod Zóna C
<br> E 13 UJI DNE 4.12.2021 8 - 24:00 hod
<br> / DOPRŘVNÍ OP TREN*
<br> ;
<br> Ohňostroj 4.12.2021
<br> po dobu odpalu ohňostroje bude omezen provoz poučenými osobami
<br> STANOVENO dne; ďl/í/í/M
<br> “= WWW/%?
<br> Magistrát města Plzně Odbor dopravy C2)

Načteno

edesky.cz/d/5750807

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz