« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - MÚ - stanovení: DZ - MK Vavřínová, ÚK Rokycanská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-298943.pdf 235,19 kB
Mgr.XXXX XXXXX telefon :XXX XXX XXX email: vanac@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/298943/22
Č.J.: MMP/382269/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 7.11.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> na základě návrhu ze dne 31.8.2022,který podala SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA
<br> PLZNĚ,příspěvková organizace,IČO 40526551,Klatovská třída 10,301 00 Plzeň,po
<br> předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň <,>
<br> Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu:
<br>
• na účelové komunikaci č.X6601 Rokycanská (ús.č.3358),před křižovatkou se silnicí č <.>
I/26 - ul.Rokycanská
<br> − odstranit svislou dopravní značku č.C2b (Přikázaný směr jízdy vpravo)
<br> − pod stávající svislou dopravní značku č.P4 osadit svislou dopravní značku č.E2c
(Tvar křižovatky)
<br>
<br> • na místní komunikaci III.třídy č.C7035 Vavřínová (ús.č.8884),před křižovatkou se
silnicí č.I/26 - ul.Rokycanská
<br> − odstranit stávající stanovenou svislou dopravní značku č.C2b (na místě fyzicky
osazenou SDZ č.P6 - Stůj,dej přednost v jízdě!)
<br> − fyzicky navrátit stanovenou svislou dopravní značku č.P4,pod ní osadit svislou
dopravní značku č.E2c (na místě již fyzicky osazenou)
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Důvod stanovení místní úpravy: požadavek městského obvodu Plzeň 4 na změnu svislého
<br> dopravního značení v předmětnýc...
298943_22_Vavrinova_Rokycanska.pdf 547,75 kB
ODSTRANITICZb STANOVIT STAV.E2c
<br> I\/\./ ',„_ ODSTRANIT PG ? A O$ADET P4 DLE,WW? __ÁPLATNEHO STANOVENI'
<br> ODSTRANIT C2b,DOPLNIT E2c dne:—7 -11— za
<br> -—,ČJ: J? „HP/„6% 993/1 ' Magistrát města lá ě ' Odbor dopra Cl © \ PLZEN,ROKYCANSKÁ - VAVŘÍNOVÁ

Načteno

edesky.cz/d/5750806

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz