« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: Dopravní značení - III/18050 Radčická, v Plzni - pokládka kabelu NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-380129.pdf 241,74 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/380129/22
Č.J.: MMP/381806/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 7.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 2.11.2022,který podala právnická osoba Elektro H + H <,>
<br> s.r.o <.>,IČO 25241371,Rokycanská 61/173,312 00 Plzeň,po předchozím projednání
<br> s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby <,>
<br> Dopravní inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> silnice č.III/18050 Radčická,na k.ú.Plzeň
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku od parc.č.10681/1 k.ú.Plzeň k parc.č.10678/3 k.ú.Plzeň
<br> (podél parc.č.10680/1 k.ú.Plzeň) – po pravé straně ve směru do centra města
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku od parc.č.10678/3 k.ú.Plzeň k parc.č.10687/3 k.ú.Plzeň
<br> (podél parc.č.10678/1 k.ú.Plzeň) – po pravé straně ve směru do centra města
<br> - částečná uzavírka vozovky,v úseku od parc.č.10687/1 k.ú.Plzeň k parc.č.10695/4 k.ú.Plzeň
<br> (podél parc.č.10687/3,parc.č.10687/2,parc.č.10688/1,parc.č.10691/5 k.ú.Plzeň) – po levé
<br> straně ve směru do centra města
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace na parc.č.10678/3 k.ú.Plzeň
<br> - částečná uzavírka vozovky,v prostoru před vyústěním na silnici č.III/18050 Radčická – po
<br> polovinách
<br> - částečná uzavírka ...
DIO_schema_Radcicka.pdf 1 845,70 kB
„Smrž ŽŠ (,mamma) om „.<.> <.>
<br>,<,> m až 25 a / „liíii „ „„ <<,“»mxom 8 865%? „_1\ „\ %,<.>,<,> 3me B „.„ „ /z„ % „ g_z „ <.>,/<
<br> „mam
<br> „ommo\„
<br> „,<.> Šqhzšnpn sm; „N „Š WTŘnn „ aaa—SŽ m,3 „
<br> L <,>
<br> 5302
<br> // jl/ //// / 5 4-1,<.>.mtííin.<.> „dun.<.> “ GWŠ \; „,<.> /,„ /,<.> / l.<.> /// z/,<,>,<.> / <,>
<br> Šlo (u)
<br> \.maš „mmm nnmčvm,w a? „ <q
<br> zsz<q©<m\„
<br> 1||||||||| <.>
<br> _.Soma? ízen
<br> whxmšn um „.<.> <,>
<br> „3.533
<br> „F_r-nm" '
<br> r <.>
<br> ní:-ná na.<.>.<.>.<.>
<br> n „ _,<,> ť „ „í\\\s.„\\xx „7 „„.„„ s \\!l;,„! V <.>,( <,„.5\€Š,<.>,„/.„\n „\\x „,<,> Š,<.> <.>,<.>.má: vam.<.>,Žďmm,„ uši.<.> „,<.>,<.> ; „go.<.> „ ) „,<.> „.<.> ( „ Ě!.\\\l\|\ <.>,„ _ „ommqř „,„„,„.„ 9 „f\,_„ \s\\.\,„ „,__,„\\J „.„„ 5233 „,„ A <.>,<.>,<,> „ „ $% „,<.> „„.--\\\\ <.>,<,> <.>,P „ P „,„,Řeč „,„ „325 „,„„,<.> „ II 14! „ \ ilz.\,„,\ll\\\„V\l\\|\|\\.<.>,„ \.neomrz,„.$.x0u,„,„\ „nimž „„ „.<.> „,<.>,\,3.235 s | | 1 fr \.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.m m.<.> r/ť/.Bmw,\»
<br> ;.<.> m 3355 „>?me <<.<.>,5,<.> :,ŽŠ.uťal,„? <,Ž,<.>,<.> ? i a,<.> i ),3.91.<.>.Žula.LNqŠJWŽ (ln » E - u „.má _ m \
<br>.<.> <,>
<br>,„,m„_„ Žvímvš pm;
<br> šmamag % Enza
<br> „\\ Šášánnb „ „hd
<br> Šaman Šak—hůř.Š \mu—Šý <.>
<br> šššššwš nm.Ě.<.> ŠM < Š uš
<br> ŠŠŠ—\ s.<.> —„něž ceš—58.3 Sm.glam Na? Q&Q Numdumwřo,věmáa 2335 3%.wage; 332.„mm 8 Emma 353.„En.—wi
<br> nSWEmš.aiz—nwm „ Noavošaž 205592.a; mčnmm DU vam/„ <.>
<br> 558 „53% \\NŠ.„ „na 53: šunka—QQ „AŠ vímawxť <,>
<br> „2332322 mmm 9.33ch m.? 3253 mšš.„Sm cm 39%.„< : „gear _<.<.> »„ <.>,óo„ <.>,_<ou.„
<br> 93: ŠEÉ MRS—ŠŠŠ: mkšĚ—ašňn „Hmmm „Hmmm,„„ „
<br> wam< m.čzaí ! n u.<.>._.? Š;
<br> < „
<br> an g_n—„<
<br> RL„
<br> <,>
<br> X.)“
<br> n 12
<br> Ěošn 220 ig Haši „ „v< x.<.> „„mšou <,>
<br> „,ccm:.němž „ SBSÉNÉB ŠŠŠ „ <,>
<br> „m.—wenn.<.> <.>
<br> „znamu 3qu ŠŠŠ (Šach šnůra—aqua „39,3 530 | ž $,qu mo m9,<.> m\Řm ŠŠŠ,<.> md SŠ.<.>,ŘG mmm 2523033: mast nížina-NO-.<.> Ša 8 mmm,!va “čumím cas...

Načteno

edesky.cz/d/5748871

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz