« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Oznámení zahájení územního řízení - Bezděkov, veřejné osvětlení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace C (253.86 kB)
143
<br> 2922
<br> 120
<br> 2914 Žatec
<br> 117
<br> 109
108
<br> 107
<br> 106
<br> 105
<br> 104
<br> 99
<br> 81
<br> 82
<br> 83
<br> 84
<br> 85
<br> 86
<br> 87
<br> 88
<br> s
t
á
v
<.>
<br> A
<br> Y
<br> K
<br> Y
<br>
4
x
1
6
<br> PARÉ Č: VYPRACOVAL : Ing.Vít Prusík
<br> Ing.Vít Prusík,Chelčického 1098,Louny
IČ: 09126601,telefon: 777 133 739
<br> KRESLIL : Ing.Vít Prusík
<br> KRAJ :
<br> OBEC : Bezděkov u Žatce,Žatec
<br> INVESTOR : Město Žatec
<br> Bezděkov,veřejné osvětlení
<br> DATUM : duben 2022
<br> STUPEŇ : DÚR
<br> ČÍSLO STAVBY : 01 2020
<br> ČÍSLO ZAK.: 01 2020
<br> Měř <.>
1:500
<br> Výkr.č <.>
VO-BEZ-01-2021
<br> Ústecký
<br> SITUACE
<br> C
<br> A - A´
<br> volný terén
<br> zához zem
<br> hutnit
<br> K
O
<br> P
O
<br> F
L
<br> E
X
<br> D
N
<br> 6
3
<br> B - B´
<br> vjezdy
<br> zához zem
<br> hutnit
<br> výstražná fólie
<br> P
E
<br> 7
5
<br> +
K
<br> O
P
<br> O
F
<br> L
E
<br> X
<br> D
N
<br> 6
3
<br> přídavný výkop pro uzemnění
<br> pásek
<br> FeZn 30x4mm
<br> výstražná fólie
<br> prosetá zemina
<br> prosetá zemina
<br> C - C´
<br> komunikace,souběh s komunikací III/22532
<br> zához štět
<br> hutnit
<br> výstražná fólie
<br> P
E
<br> 9
0
<br> +
K
<br> O
P
<br> O
F
<br> L
E
<br> X
<br> D
N
<br> 6
3
<br> AutoCAD SHX Text
3805/3
<br> AutoCAD SHX Text
3805/2
<br> AutoCAD SHX Text
3805/1
<br> AutoCAD SHX Text
-295
<br> AutoCAD SHX Text
-294
<br> AutoCAD SHX Text
3807/1
<br> AutoCAD SHX Text
-265
<br> AutoCAD SHX Text
1253
<br> AutoCAD SHX Text
-255
<br> AutoCAD SHX Text
6959
<br> AutoCAD SHX Text
4540/3
<br> AutoCAD SHX Text
4540/2
<br> AutoCAD SHX Text
4533/4
<br> AutoCAD SHX Text
3810/2
<br> AutoCAD SHX Text
1201/2
<br> AutoCAD SHX Text
1201/1
<br> AutoCAD SHX Text
442/3
<br> AutoCAD SHX Text
442/2
<br> AutoCAD SHX Text
441/4
<br> AutoCAD SHX Text
441/5
<br> AutoCAD SHX Text
437/9
<br> AutoCAD SHX Text
437/7
<br> AutoCAD SHX Text
437/6
<br> AutoCAD SHX Text
437/5
<br> AutoCAD SHX Text
437/4
<br> AutoCAD SHX Text
437/2
<br> AutoCAD SHX Text
437/1
<br> Aut...
SItuace B (414.82 kB)
144
<br> 3337
<br> 115 Žatec
<br> 138
<br> 126
<br> 111
<br> 103
<br> 87
<br> 85
<br> 84
<br> 83
<br> 82
<br> 72
<br> 71
70
<br> 69
<br> 68
<br> 67
<br> 66
<br> 64
<br> 63
<br> 62
<br> 61
<br> 60
<br> 59
<br> 58
<br> 57
<br> 56
<br> 55
<br> 143
<br> 120
<br> 3124 Žatec
<br> 1167 Žatec
<br> 117
<br> 109
108
<br> 107
<br> 106
<br> 105
<br> 104
<br> 38
<br> 39
<br> 40
<br> 54
<br> 56
<br> 57
<br> 58
<br> 59
<br> 55
<br> 53
<br> 60
<br> 61
<br> 62
<br> 63
<br> 64
<br> 65
<br> 66
<br> 67
<br> 68
<br> 69
<br> 70
<br> 71
<br> 72
<br> 73
<br> 74
<br> 75
<br> 76
<br> 77
<br> 78
<br> 80
<br> 81
<br> 82
<br> 83
<br> 84
<br> s
tá
<br> v
<.>
A
<br> Y
K
<br> Y
4
<br> x
1
6
<br> s
t
á
v
<.>
<br> A
<br> Y
<br> K
<br> Y
<br>
4
x
1
6
<br> s
t
á
v
<.>
<br> A
<br> Y
K
<br> Y
<br> 4
x
1
6
<br> 79
<br> PARÉ Č: VYPRACOVAL : Ing.Vít Prusík
<br> Ing.Vít Prusík,Chelčického 1098,Louny
IČ: 09126601,telefon: 777 133 739
<br> KRESLIL : Ing.Vít Prusík
<br> KRAJ :
<br> OBEC : Bezděkov u Žatce,Žatec
<br> INVESTOR : Město Žatec
<br> Bezděkov,veřejné osvětlení
<br> DATUM : duben 2022
<br> STUPEŇ : DÚR
<br> ČÍSLO STAVBY : 01 2020
<br> ČÍSLO ZAK.: 01 2020
<br> Měř <.>
1:500
<br> Výkr.č <.>
VO-BEZ-01-2021
<br> Ústecký
<br> SITUACE
<br> B
<br> AutoCAD SHX Text
1256
<br> AutoCAD SHX Text
744/3
<br> AutoCAD SHX Text
386/135
<br> AutoCAD SHX Text
386/134
<br> AutoCAD SHX Text
386/133
<br> AutoCAD SHX Text
386/132
<br> AutoCAD SHX Text
386/131
<br> AutoCAD SHX Text
386/108
<br> AutoCAD SHX Text
386/107
<br> AutoCAD SHX Text
386/106
<br> AutoCAD SHX Text
386/105
<br> AutoCAD SHX Text
386/104
<br> AutoCAD SHX Text
386/103
<br> AutoCAD SHX Text
386/102
<br> AutoCAD SHX Text
386/101
<br> AutoCAD SHX Text
403/1
<br> AutoCAD SHX Text
744/2
<br> AutoCAD SHX Text
-309
<br> AutoCAD SHX Text
3767/49
<br> AutoCAD SHX Text
3767/48
<br> AutoCAD SHX Text
3767/42
<br> AutoCAD SHX Text
3767/41
<br> AutoCAD SHX Text
386/96
<br> AutoCAD SHX Text
-300
<br> AutoCAD SHX Text
3767/23
<br> AutoCAD SHX Text
386/53
<br> AutoCAD S...
Situace A (633.97 kB)
1 4 7
<br> 1 4 6
<br> 1 4 8
<br> 1 4 5
<br> 1 2 9
<br> 3 3 3 7
<br> 1 4 9
<br> 1 3 6
<br> 1 1 8
<br> 1 1 9
<br> 1 2 5
<br> 1 0 3
<br> 9 8
<br> 8 6
<br> 8 0
<br> 7 9
<br> 7 8
<br> 7 3
<br> 7 1
<br> 7 0
<br> 6 9
<br> 6 8
<br> 6 5
<br> 6 4
<br> 5 9
<br> 5 8
<br> 5 7
<br> 5 6
<br> 5 5
<br> 5 4
<br> 5 0
<br> 4 1
<br> 4 0
<br> 3 8
<br> 3 7
<br> 3 5
<br> 3 0
<br> 2 7
<br> 2 6
<br> 2 5
<br> 2 4
<br> 2 3
<br> 2 2
<br> 2 1
<br> 2 0
<br> 1 9
<br> 1 7
<br> 1 6
<br> 1 3
<br> 1 1
<br> 1 0
<br> 9
<br> 8
<br> 7
<br> 6
<br> 5
<br> 4
<br> 3
<br> 1 1 3
<br> 1 1 2
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 1 0
<br> 1 1
<br> 1 2
<br> 1 3
<br> 1 4
<br> 1 5
<br> 1 6
<br> 1 7
<br> 1 8
<br> 1 9
<br> 2 0
<br> 2 1
<br> 2 2
<br> 2 3
<br> 2 4
<br> 2 5
<br> 2 6
<br> 2 7
<br> 2 9
<br> 3 0
<br> 3 1
<br> 3 2
<br> 3 6
<br> 3 3
<br> 3 4
<br> 3 5
<br> 3 7
<br> 3 8
<br> 3 9
<br> 4 0
<br> 4 1
<br> 4 2
<br> 4 3
<br> 4 4
<br> 4 5
<br> 4 6
<br> 4 7
<br> 4 8
<br> 4 9
<br> 5 0
<br> 5 1
<br> 5 2
<br> 5 4
<br> 2 8
<br> 5 3
<br> R V O
<br> 9
<br> 1 0 1
<br> 8 8
<br> 1 0 2
<br> 9 0
<br> 9 5
<br> 1 2 9
<br> 9 1
<br> 9 6
<br> 9 2
<br> 9 3
<br> 9 4
<br> 8 9
<br> 1 1 9
<br> K l a d l i s t ů :
<br> A
<br> C
<br> A
<br> P A R É Č :
<br> V Y P R A C O V A L :
<br> I n g.V í t P r u s í k
<br> I n g.V í t P r u s í k,C h e l č i c k é h o 1 0 9 8,L o u n y
<br> I Č : 0 9 1 2 6 6 0 1,t e l e f o n : 7 7 7 1 3 3 7 3 9
<br> K R E S L I L :
<br> I n g.V í t P r u s í k
<br> K R A J :
<br> O B E C :
<br> B e z d ě k o v u Ž a t c e,Ž a t e c
<br> I N V E S T O R :
<br> M ě s t o Ž a t e c
<br> B e z d ě k o v,v e ř e j n é o s v ě t l e n í
<br> D A T U M : d u b e n 2 0 2 2
<br> S T U P E Ň : D Ú R
<br> Č Í S L O S T A V B Y :
<br> 0 1 2 0 2 0
<br> Č Í S L O Z A K.:
<br> 0 1 2 0 2 0
<br> M ě ř <.>
<br> 1 : 5 0 0
<br> V ý k r.č <.>
<br> V O - B E Z - 0 1 - 2 0 2 1
<br> Ú s t e c k ý
<br> S I T U A C E
<br> S o u s t a v a :
<br> O c h r a n a p ř e d n e b.d o t y k e m :
<br> T N - C 4 0 0 / 2 3...
Oznámení (213.14 kB)
*MUZAX00NEO30*
MUZAX00NEO30
<br> Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí
<br> Stavební úřad
náměstí Svobody 1,438 01 Žatec
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> MUZAS/16048/2022/SU/Re
MUZA 46865/2022
<br> V Žatci dne 04.11.2022
<br> Pracoviště:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> třída Obránců míru č.p.295 Žatec
Vladimíra Reslová
415 736 494
reslova@mesto-zatec.cz
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Město Žatec,IČO 00265781,náměstí Svobody č.p.1,438 01 Žatec 1 <,>
zastoupené Ing.Kateřinou Mazánkovou,MPA – vedoucí odboru rozvoje města,na základě
pověření ze dne 26.03.2021 <,>
zastoupené na základě plné moci Ing.Vítem Prusíkem,IČO 09126601,Chelčického č.p <.>
1098,440 01 Louny 1 <,>
(dále jen "žadatel") podal dne 19.04.2022 a dne 10.10.2022 doplnil žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby projektem nazvané:
<br> Bezděkov,veřejné osvětlení
<br> na pozemku st.p.č.3/1,parc.č.40/2,371/6,372,373/1,373/4,1162/1,1162/4,1164/7,1167/1 <,>
1167/2,1168/1,1193/3,1201/1,1203/1,1203/2,1205/1,1206/2,1228/1 v katastrálním území
Bezděkov u Žatce,parc.č.6956,6959 v katastrálním území Žatec.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Stavba zajišťuje revitalizaci veřejného osvětlení v obci Bezděkov <.>
<br> - Délka trasy vedení veřejného osvětlení 2650 m
<br> - Osvětlovací body 76 ks
<br> - Napájení rozvodu veřejného osvětlení v obci Bezděkov bude ze stávajícího rozvaděče
veřejného osvětlení u trafostanice č.bodu 1.Z rozvaděče budou vytaženy 3 nové kabely
CYKY 4 x16 – náhrada za stávající rozvod veřejného osvětlení <.>
<br> - Z rozvaděče budou vyvedeny 3 kabelové vývod <.>,První povede směrem do středu obce na
náves,druhý směrem ke statku a třetí povede podél příjezdové komunikace směrem do
Žatce ke kasárnám.Trasy nových kabelových rozvodů VO budou převážně ve stávajících
trasách,staré hliníkové kabely VO budou demontovány a nahrazeny novými měděnými
kabely.Kabely budou smyčkově napájet nové stožáry VO <.>
<br>
<br> Č.j...

Načteno

edesky.cz/d/5748174

Meta

Stavební informace   Stavební informace   Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz