« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Magistrát města Brna Odbordopravy B | R | N | O |
<br> Č- J-f MMB/052758212022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno X.XX.XXXX SP- ZN-i XXXX/XD/MMB/XXXXXXXXXXXX TEL./EMAIL: 542 174 120 ! maixner.jan©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> ÚMČ Brno-Tuřany Doručeno: 02.11.2022
<br> Vyvěšeno dne:.<.> £.“- 2023 MČBT/7298/2022/Fis.<.> i" a" -.1.31 Ti“ “ina.<.> " D : Š'íštiřiliřižišiiiiiii atari? carte „iii Př" “rz Sejmuto dne: 2 “\ -“- 2012 Měsiská čosi Byrne - Tuřo _ |
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí : úřední desky: bc2295332176fa
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> 620 00 sm.-rno,“Štiřín,“ŠŠŠ—FÉ.i
<br> po projednání návrhu stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení 5 7? odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimžje podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona,o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno- město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dalejen „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-217534--1/ČJ-2022-0602Dl,ze dne 24.10.2022 <,>
<br> na základě ustanovení Š' ?? odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci ul.Jubilejní,Kudrnova,Zezulova a Vyšehradská ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro opravu kanalizační přípojky u objektu Jubilejní 17 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 9.11.2022 — 15.11.2022.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povoiení zvlá...

Načteno

edesky.cz/d/5746470

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz