« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - Záměr pachtu č.p.p.č. 1007 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pacht 62 Štětí I.pdf
Město Štětí 62/22
<br>
<br>
vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) záměr
pachtu,a to části pozemku parcelní číslo 1007 orná půda označenou dle určení výměry oplocené části
č.ad199-553/2018 jako 1007 opl.o výměře 2 428 m2 v obci Štětí,katastrální území Štětí I <.>
<br>
Záměr byl schválen Radou města Štětí dne 2.11.2022,usnesením č.2022/21/787 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bližší informace poskytne odbor majetku a investic při MěÚ Štětí,tel.č.416859309,601389274 nebo
e-mail: dita.banyrova@steti.cz
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 4.11.2022 za odbor MI
Sejmuto dne: 20.11.2022

Načteno

edesky.cz/d/5746300

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz