« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města pronajmout pozemek p.č. 13393 v k.ú. Plzeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zverejneni_-_Braunova_Jana.pdf 361,81 kB
O Z N Á M E N Í
<br>
<br> Podle § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích seznamujeme veřejnost se záměrem obce
<br> pronajmout tento nemovitý majetek:
<br>
<br>
<br> pozemek p.č.13393 (zastavěná plocha,nádvoří) v k.ú.Plzeň <,>
<br> o výměře 19 m2,zapsaný na LV 1 ve vlastnictví města Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru majetku,investic a rozvoje
<br> ÚMO Plzeň 2 - Slovany
<br>
<br>
<br>
<br> Připomínky k uvedenému pronájmu je možno předkládat do 15 dnů ode dne vyvěšení <,>
<br> na ÚMO Plzeň 2 – Slovany,Koterovská 83,odbor majetku,investic a rozvoje
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 4.11.2022

Načteno

edesky.cz/d/5746098

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz