« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města převést stávající nájemní vztah prostorů lékařské ordinace v Plzni, Americká 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZAMER.pdf 281,23 kB
MMP/380398/22
<br> Statutární město Plzeň
Odbor bytový Magistrátu města Plzeň
<br>
oznamuje ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> záměr statutárního města Plzeň
<br>
<br>
Statutární město Plzeň má zájem převést stávající nájemní vztah prostorů lékařské ordinace
<br> o celkové výměře 44,30 m2 situovaných v I.nadzemním podlaží budovy č.p.647 <,>
<br> Jižní Předměstí,na hlavní adrese Plzeň,Americká 10 (vedlejší adresa: Plzeň,V Šipce 2) <,>
<br> která stojí a je součástí pozemku p.č.5807,katastrální území Plzeň,vše zapsáno v katastru
<br> nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště
<br> Plzeň-město na LV č.1,takto:
<br>
<br>
<br> Stávající nájemní vztah = předmět převodu:
<br> Nájem prostorů lékařské ordinace o celkové výměře 44,30 m2 situovaných v I.nadzemním
<br> podlaží budovy č.p.647,Jižní Předměstí,která stojí a je součástí pozemku p.č.5807 <,>
<br> katastrální území Plzeň,vše na hlavní adrese Plzeň,Americká 10 (vedlejší adresa:
<br> Plzeň,V Šipce 2) – předmětný nájemní vztah byl sjednán smlouvou o nájmu,která byla
<br> uzavřena dne 17.listopadu 1999 ve znění pozdějších dodatků <.>
<br>
<br>
<br> Předmět záměru:
<br> V souladu s ustanovením § 2307 odst.1 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění
<br> pozdějších předpisů,bude výše uvedený stávající nájemní vztah prostorů lékařské ordinace
<br> převeden z důvodu změny právní formy nájemce MUDr.XXXXXXXXX XXXXXXX,IČ: XXXXXXXX <,>
<br> na společnost MUDr.XXXXXXXXX XXXXXXX s.r.o <.>,IČ: XXXXXXXX,s tím,že ostatní ustanovení
<br> nájemní smlouvy ze dne 17.listopadu 1999 ve znění jejích dodatků č.1 – č.2 zůstanou
<br> nezměněna <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Připomínky k uvedenému záměru je možno předkládat písemně
<br> do 21.listopadu 2022 včetně
<br>
na adresu: Magistrát města Plzeň,Odbor bytový,Škroupova 5,306 32 Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Plzni dne 3.listopadu 2022
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí Odbo...

Načteno

edesky.cz/d/5746093

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz