« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bytový dům Roudná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-333362.pdf 302,25 kB
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/333362/22/BEN Plzeň,dne: 3.11.2022
<br> Č.j.: MMP/381453/22
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> BendaT@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Pod Záhorskem č.p.675/24,Severní Předměstí,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> kterého zastupuje Ateliér SAL s.r.o <.>,IČO 05651221,Sladová č.p.2794/7,Východní Předměstí,326
<br> 00 Plzeň 26
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 27.9.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Bytový dům Roudná
<br> na pozemcích parc.č.11824/1,11824/2,11824/3,12760/1,12761 v katastrálním území Plzeň <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Záměr řeší umístění bytového domu včetně nového napojení na technickou infrastrukturu (vodovodní
<br> přípojka,kanalizační přípojka,elektrická přípojka - bude řešena samostatně,horkovodní přípojka - bude
<br> řešeno samostatně).K napojení na dopravní infrastrukturu budou sloužit stávající vjezdy z Malické ulice
<br> a z ulice Pod Všemi svatými.Na pozemku se nacházejí přízemní stavby,které budou odstraněny a
<br> vznikne tak proluka <.>
<br> Objekt bude mít jedno podzemní podlaží,kde jsou navržena parkovací stání.1.NP obsahuje dva komerční
<br> prostory,parkovací stání.2.NP až 6.NP budou obsahovat byty.Zastřešení bude tvořit plochá vegetační
<br> střecha.Výška stavby bude 19,5 m od +0,000 = podlaha 1.NP.Vnitrobloková část bude obsahovat
<br> zpevněné plochy,zeleň,stromy a keře,parkovací stání a místo pro herní prvek (pískoviště apod.) s
<br> lavičkami.Zastavěná plocha bude 1100 m2.Dešťové vody budou pomocí vegetační střechy a plochám
<br> zeleně zadržovány a následně odváděny do retenční nádrže s regulovaným odtokem <.>
<br>
<br> Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní,jako stavební úřad příslu...

Načteno

edesky.cz/d/5746092

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz