« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v P

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-403561.pdf 229,14 kB
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/403561/21/TAN Plzeň,dne: 4.11.2022
<br> Č.j.: MMP/376626/22
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tandlerova@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
<br>
<br> Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> které zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace,IČO
<br> 40526551,Klatovská třída č.p.348/10,Jižní Předměstí,301 26 Plzeň 1
<br> (dále jen "žadatel") dne 6.12.2021 podalo žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu:
<br>
<br> Modernizace tramvajové trati Klatovská ul.v Plzni,úsek sady Pětatřicátníků - Dobrovského
<br>
<br> na pozemcích parc.č.5265/1,5265/2,5265/3,5265/5,5265/6,5265/36,5265/37,5265/43,5265/45 <,>
<br> 5265/46,5265/47,5265/48,5265/49,5265/51,5265/60,5265/61,5265/67,5265/68,5265/69,5273/1 <,>
<br> 6011/1,6011/3,6011/4,6011/5,6011/8,6011/9,6011/10,6011/11,6530,6532,6533,6534,6544/1 <,>
<br> 6544/4,6544/8,6544/9,6547,6552/1,6573/1,6573/2,6574/1,6589/2,6589/8,6589/14,6590/1 <,>
<br> 6590/11,6590/37,6592/14,10339,10340,10341,10342,10343,10419,10427/1,10435/1,10437 <,>
<br> 10442,10443,10447,10448/1,10506,10513,10514,10519,10520,10524,10525 v katastrálním území
<br> Plzeň <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí spis.zn.SZ
<br> MMP/257454/19/JIR ze dne 6.12.2019 <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> modernizaci stávající tramvajové trati na Klatovské třídě včetně úpravy/přemístění tramvajových
<br> zastávek v řešeném úseku,úpravy navazujících zpevněných ploch místních komunikací,úpravy /přeložky
<br> inž.sítí a tařízení technického vybavení a úpravy trakčního vedení.Jedná se o úsek mezi křižovatkami
<br> ulic Klatovská x Dobrovského až po sady Pětatřicátníků x Prešovská <.>
<br>
<br> Zák...

Načteno

edesky.cz/d/5746091

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz