« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města pronajmout nebytové prostory v Technologickém parku TechTower

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_B.3.08_B.3.10_B.4.16_parkovaci_misto.pdf 938,52 kB
MMP/381978/22
<br>
<br> Statutární město Plzeň
<br>
oznamuje ve smyslu § 39,odst.1,zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů
<br>
<br> záměr statutárního města Plzně
<br>
<br> pronajmout
<br>
1) nebytové prostory v 3.NP o celkové rozloze 237,62 m2 a ve 4.NP o celkové rozloze
<br> 77,66 m2,které jsou součástí objektu č.p.2827 na pozemku parc.č.3949,k.ú.Plzeň <,>
<br> na adrese Koterovská 152,Plzeň <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MMP/381978/22
<br>
2) parkovací místo o celkové rozloze 125 m2 (10 ks) na pozemku parc.č.3942/1,parkovací
<br> místo o celkové rozloze 23 m2 (2 ks) na pozemku parc.č.3953/1 k.ú.Plzeň,na adrese
<br> Koterovská 152,Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Připomínky k uvedenému záměru je možné předkládat písemně,po dobu uveřejnění
<br> záměru,na adresu:
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ,příspěvková
<br> organizace,Dominikánská 4,301 00 Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „otisk úředního razítka“
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX „v.r.“
<br> vedoucí KŘTÚ MMP

Načteno

edesky.cz/d/5746088

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz