« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení Dominikánská 12, oprava havarijního stavu fasády

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-380151.pdf 231,72 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/380151/22
Č.J.: MMP/381044/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 3.11.2022
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 2.11.2022,který podalo Statutární město Plzeň,IČO 00075370 <,>
<br> náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň,které zastupuje právnická osoba Obytná zóna Sylván
<br> a.s <.>,IČO 63509831,Palackého náměstí 30/6,301 00 Plzeň,po předchozím projednání
<br> s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby <,>
<br> Dopravní inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0118 Malá,v Plzni
<br> - úplná uzavírka pěší zóny v úseku podél objektu Dominikánská č.26/12 (průchod chodců a
<br> průjezd cyklistů bude umožněn)
<br>
<br> Doplňkové dopravní značení bude osazeno v ulici Dominikánská a Rooseveltova <.>
<br>
<br> z důvodu: oprava havarijního stavu fasády objektu Dominikánská č.26/12
<br> v termínu: 18.11.2022 – 20.11.2022
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> • Neplatnost dopravní značky nebo její části,která vyplývá z přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích,lze vyjádřit:
<br> - škrtnutím oranžo...
stanovene_DIO_Mala.pdf 852,83 kB
SOPRAVNI OPATRENÍ
<br> STANOVENO me: !f !% „!& ČJ.MW !%ŠÝé/Ž
<br> „,2 ': smazat
<br> Magistrát města P Odbor dopravy

Načteno

edesky.cz/d/5746085

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz