« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení MK, ÚK: Dopravní značení - X 9313, X 9314 neurčené ulice, na k.ú. Červený Hrádek u Pl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-380135.pdf 239,50 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/380135/22
Č.J.: MMP/381617/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 4.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 2.11.2022,který podala právnická osoba SWIETELSKY
<br> stavební s.r.o <.>,IČO 48035599,Pražská tř.495/58,370 04 České Budějovice,kterou
<br> zastupuje SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21 Líně -
<br> Sulkov,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie
<br> Plzeň,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace na parc.č.781/1 k.ú.Červený Hrádek u Plzně
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od Formanské ulice k účelové komunikaci č.9313 neurčená
<br> ulice
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace č.9313 neurčená ulice na k.ú.Červený Hrádek u
<br> Plzně
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od parc.č.328 k.ú.Červený Hrádek u Plzně k účelové
<br> komunikaci č.X 9314 neurčená ulice
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace č.X 9314 neurčená ulice na k.ú.Červený Hrádek u
<br> Plzně
<br> - úplná uzavírka vozovky – úseku č.7780,v úseku od účelové komunikace č.9313 k účelové
<br> komunikaci č.X 9302 neurčená ulice
<br> - úplná uzavírka vozovky – úseku č.6983,v úseku od parc.č.322/10 k.ú.Červený Hrádek u
<b...
DIO_cyklostezka_Cerveny_Hradek_-_Kysice.pdf 708,04 kB
„7_ ' !
<br> __,„___wme.=.„_.<.>
<br> <
<br> „(k—__.<,>
<br> SAFERDADĚ
<br> Navrh DIO - dotceny usek,oprava komunlkace smuoveno ' dne' “(%—?DW—Z/
<br> ČJ: WVM 1%kclšú'2L
<br> Magistrát města Plzně Odbor dopravy ©
<br> ČERVENÝ HRADEK
<br> "In Hřl'nátl:
<br> *x/ 1:1 Dunblm
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©soferood.cz IČO: 25229761 >

Načteno

edesky.cz/d/5746084

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz