« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Záměr - pronájem pozemků - zahrada

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - pronájem pozemků - zahrada
vedoucí odboru finančního a výstavby
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Vinohrady Uřad městské části Odbor finanční a výstavby
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňuje záměr městské části pronájmu pozemků p.č.7108/7,p.č.7108/9,p.č.7108/11 a prodloužení pachtu části pozemku p.č.7108/1 a pozemku 7109/1 v k.ú.Židenice na 5 let s výší paehtovného 3,50 Kč/m2 3 rok
<br> 0 výmčrách 14 m2,17 1112.35 m2,379 m2,400 m2,405 m2 „462 m2,499 m2,530 m1,608 m2,782 m2,821 m2 a 906 rn2 — zahrada,bez místní komunikace k zahrádkářským účelům
<br> Své připomínky a náměty k uvedenému záměru mohou občané zaslat na odbor finanční a výstavby UMC Brno-Vinohrady,Velkopavlovická 25,do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Úřad městské cásti města Brna 'rhnn - Vin-„dualy
<br> /.ruinu! Iman-m & uvaleny © L % HIHU.Valltmpauln mid-áá 25 (,[M,L
<br> & Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí odboru finančního a výstavby
<br> Vyvěšeno dne: 3 77 ZÚÍQ/
<br> Sňato dne:
<br> Pozemek p.č.7108/1 k.ú.žideni'c'e
<br>.mn.<.>.<.>.<.>.<.> Šiiťrvgú
<br> uit;

Načteno

edesky.cz/d/5743450

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz