« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Záměr - změna pachtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - změna pachtu
Statutární město Brno,Městská část Brno-Vinohrady Uřad městské části Odbor finanční a výstavby
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňuje záměr městské části změny pachtu pozemku p.č.7629/1 v k.ú.Zidenice,spočívající ve změně doby pachtu na dobu určitou 5 let a výši pachtovného na 3,50 Kč/mz a XXX
<br> Své připomínky a náměty k uvedenému záměru mohou občané zaslat na odbor finanční a výstavby UMC Brno-Vinohrady,Velkopavlovická 25,do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Úřad mestske casti města Brna lelf.- WMDIV ] W
<br> uclbu1|í||;.-1mu|nv tmy Brno,Velko; uvhjmuká 25 0? Má lng.XXXXXXXXX XXXXXXX vedoucí odboru finančního a výstavby
<br> Vyvěšeno dne: ?? 77 102 L
<br> Sňato dne:
<br> Dálkový přístup ISKN - Okno mapy Tisk - Os :706ms,610 prvků.Page 1 of 1
<br> ___Rlamst kiam; planý =ti
<br> 0 <.>
<br> https://katastr.cuzk.cz/graíika/printaspx 03.1 1.2022

Načteno

edesky.cz/d/5743449

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz