« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Záměr -změna pachtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr -změna pachtu
Statutární město Brno,Městská část Brno-Vinohrady Uřad městské části Odbor finanční a výstavby
<br> V souladu s ustanovením g 39 odst.1 zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňuje záměr městské části změny pachtu pozemků p.č.1983/1 - 8 a p.č.2008/1 v k.ú.Maloměřice a pozemků p.č.10031,p.č.10032,p.č.10040 a p.č.10041 v k.ú.Židenice,spočívající ve změně doby pachtu na dobu určitou 5 let a výši pachtovného na 3,50 Kč/m2 2 rok
<br> Své připomínky a náměty k uvedenému záměru mohou občané zaslat na odbor finanční a výstavby UMC Brno-Vinohrady,Velkopavlovická 25,do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Úřad městské časti města Brna HIHL" "wm/“.- ',a
<br> Urlhnl ívmnďrn :; " JL! / /
<br> lŠHšU\\/\3:luí1p.lell.<.>.\ 71 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX vedoucí odboru finančního a výstavby
<br> Vyvěšeno dne: X M 2021
<br> Sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/5743448

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz