« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - záměr města pronajmout prostory - U Jam 23 - APM ZČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

APM_ZC_-_u_Jam_23_-_uskladneni_nabytkoveho_fundusu.pdf 284,41 kB
MMP/379483/22
<br>
<br> Statutární město Plzeň
Odbor bytový Magistrátu města Plzeň
<br>
oznamuje ve smyslu § 39 odst.1zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> záměr statutárního města Plzeň
<br>
<br>
statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory skladů o výměrách 38,80 m2 a
<br> 11,30 m2,žehlírny o výměře 38,90 m2 a prostory dílny o výměře 12,00 m2,umístěné v I <.>
<br> podzemním podlaží budovy č.p.1449,Bolevec,stojící na pozemku p.č.3571,vše na adrese v
<br> Plzni,U Jam 23,k.ú.Bolevec,zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Plzeň – město <.>
<br>
<br> Nájemce:
<br> Spolek Asociace podnikatelek a manažerek západních Čech,z.s <.>,IČ: 26982901,sídlo:
<br> Budilova 1511/4,Jižní Předměstí,Plzeň 301 00 <.>
<br>
<br> Předmět nájmu:
<br> Prostory o celkové výměře 101,00 m2 v I.podzemním podlaží budovy č.p.1449,Bolevec <,>
<br> stojící na pozemku p.č.3571,vše na adrese v Plzni,U Jam 23,k.ú.Bolevec,zapsáno na LV 1
<br> na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň – město <.>
<br>
<br> Účel nájmu:
Využití prostor za účelem – uskladnění nábytkového fundusu,materiálu a dokumentace
<br> k realizaci akcí a aktivit <.>
<br>
<br> Doba nájmu:
Neurčitá + 3 měsíce výpovědní lhůta <.>
<br>
<br> Výše nájemného:
<br> 250,00 Kč/m2/rok
<br>
<br>
<br> Zájemci se mohou k uvedenému záměru vyjádřit a předložit své písemné připomínky
<br>
<br> do 21.listopadu 2022 včetně
<br>
na adresu: Magistrát města Plzeň,Odbor bytový,Škroupova 5,306 32 Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Plzni dne 02.listopadu 2022 Ing.XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí Odboru bytového
<br> Magistrátu města Plzeň
<br>
<br>
2022-11-02T15:45:10+0100
Ing.XXXXXX XXXXX XbXacXdXXaXXXfXXbXXXbXXXcaXXXeXfXXcXXeXX

Načteno

edesky.cz/d/5743023

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz