« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení: dopravní značení Náves, Plzeň - Lhota - konání kulturní akce Příjezd Svatého Martina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-380132.pdf 233,73 kB
XXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: tesarovaeva@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/380132/22
Č.J.: MMP/380787/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 3.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 2.11.2022,který podalo Statutární město Plzeň,náměstí Republiky 1 <,>
<br> IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň,zastoupené Městským obvodem Plzeň
<br> 10,IČO 00075370,který zastupuje starosta XXX XXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,K Sinoru XX/XX <,>
<br> 301 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství
<br> policie Plzeň,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu
<br> 2021 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 5313 Náves,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od točny MHD po objekt Náves 480/13A (konec „návsi“)
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 5314 Náves,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku od točny MHD po ulici Nad Radbuzou
<br> - částečná uzavírka vozovky,v křižovatce ulic Náves x Nad Radbuzou – umožněn průjezd do
<br> ulice Nad Radbuzou
<br> - výše uvedeným uzavřením komunikací dojde i k uzavření vozovky v úseku od ulice Nad
<br> Radbuzou k objektu Náves 480/13A („jihovýchodní část návsi“)
<br>
<br> z důvodu: konání kulturní akce „Příjezd Svatého Martina“
<br> v termínu: 13.11.2022 od 14:00 hod.– 17:00 hod <.>
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO ...
stanovene_DIO_Naves.pdf 1 044,66 kB
STANOVENO dne: Ú Á/L LCD/zb
<br> CJ MMPMQDOWZ !
<br> Magistrát města Plzně <,>
<br> Odbor d©wa
<br> 31mm PDRHDATELE
<br> nemam PLOTOVÉ ZÁBRANY Do POLOVINY vozqwgv - Do ULICE NAD RADBUZOU UMDZNEN PRÚJEZD VOZIDEL

Načteno

edesky.cz/d/5743019

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz