« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - MÚ - stanovení: DZ - Tyršova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-302760.pdf 256,71 kB
XXXXX XXXXXXXXX telefon :XXX XXX XXX email: kovandovape@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/302760/22
Č.J.: MMP/380381/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 03.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> na základě návrhu ze dne 02.09.2022,který podala SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
<br> MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace,IČ 40526551,Klatovská třída 10,301 00 Plzeň <,>
<br> po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň <,>
<br> Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na území městského obvodu Plzeň 3
<br>
• na místní komunikaci III.třídy C 0911 Tyršova,v parkovacím zálivu (ús.10415)
<br>
- odstranit sestavu svislých dopravních značek č.B29 (Zákaz stání) + E4 "10 m" + E13
<br> "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ MAX.15 MIN."
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Důvod stanovení místní úpravy: rozšíření zóny placeného stání „ZÓNA B“ <.>
<br>
<br> Realizaci dopravního značení zajistí navrhovatel v termínu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
<br> tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br>
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> − místní úpravu provozu na pozemní komunikaci provede dle technické normy ČSN EN 12899-
1,vzorových listů VL.6.1 <.>,TP65-II.vydání,vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,profesně způsobilá osoba <,>
...
Situace_Tyrsova.pdf 553,49 kB
STANQŠIPENO
<br> dne: 43 -12- 2022
<br> ČJ: SŽ my?/302 ;ng/„u Magistrát města Pl ně
<br> & PLZEN - TYRŠOVA UL <.>

Načteno

edesky.cz/d/5743016

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz