« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oslava Sv. Martina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO (393.27 kB)
DIO „_ úplná uzavírka místní komunikace ul.Na Příkopech v Blatné,z důvodu kulturní akce — příjezdu Martina na bílém koni
<br> Použité dopravní značky a zařízení:
<br> !,B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel Zákaz odbočování vpravo Zákaz odbočmváni vlevo Siepá pozemní komunikace Zábrana pro označení mvirky
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oslava Sv. Martina (228.16 kB)
*MUBLX00CF50R*
MUBLX00CF50R
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne: 12.10.2022
Spisová zn.: MUBL 17512/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 18721/2022
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: bolinova@mesto-blatna.cz
Datum: 03.11.2022
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 12.10.2022 podala paní Václavka Žílová,Na Příkopech
213,388 01 Blatná (dále jen „žadatelka“),po předchozím písemném vyjádření PČR <,>
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu Strakonice,č.j <.>
KRPC-142511-2/ČJ-2022-020706 ze dne 19.10.2022 <,>
<br>
stanovuje žadatelce
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na silnici II/173 (ul.nám.Míru) a na místních komunikacích (ul.Na Příkopech,V Podzámčí <,>
Husovo nábřeží) v Blatné <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> Ve vyznačení úplné uzavírky místní komunikace ulice Na Příkopech,v úseku od křižovatky
se silnicí č.II/173 (tř.J.P.Koubka a nám.Míru) po křižovatku s místní komunikací (ul <.>
V Podzámčí),pomocí dopravních značek B 1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech),B
24a (zákaz odbočování vpravo),B 24b (zákaz odbočování vlevo),dopravního zařízení Z 2
(zábrana pro označení uzavírky) a IP 10a (slepá pozemní komunikace) <.>
<br> Umístění jednotlivých dopravních značek bude provedeno podle dopravně inženýrského
opatření (DIO),které je přílohou tohoto stanovení <.>
<br>
<br> Václa...

Načteno

edesky.cz/d/5742366

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz