« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - MÚ - stanovení: DZ - II/183 Šťáhlavy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-309872.pdf 262,42 kB
XXXXX XXXXXXXXX telefon :XXX XXX XXX email: kovandovape@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/309872/22
Č.J.: MMP/377861/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 02.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> na základě návrhu ze dne 07.09.2022,který podala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje <,>
<br> příspěvková organizace,IČ 72053119,Koterovská 462/162,326 00 Plzeň,po předchozím
<br> projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor
<br> vnější služby,Dopravní inspektorát,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na území obce Šťáhlavy
<br>
<br> • na silnici II.třídy č.II/183 ul.Rokycanská
<br>
- osadit svislou dopravní značku č.P2 (Hlavní pozemní komunikace) před křižovatku s ul <.>
<br> Kozelská,v liniovém staničení 55,115 ve směru na Rokycany
<br>
<br> - osadit sestavu svislých dopravních značek č.P1 (Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací)
<br> + E2a s příslušným tvarem křižovatky,před křižovatku s ul.Kozelská,v liniovém staničení
<br> 55,34 ve směru od Rokycan
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Důvod stanovení místní úpravy: doplnění chybějícího dopravního značení u křižovatky
<br> s místní komunikací <.>
<br>
<br> Realizaci dopravního značení zajistí navrhovatel v termínu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
<br> tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> − místní úpravu provozu na po...
Situace_II_183_Stahlavy.pdf 573,61 kB
wu fl OS) JIŽ-„Ládin
<br>.ŠTÁNOVEN-ónu * dne: * „ * **
<br> ČJ:
<br> Magistrát města Pizně Odbor dopravy

Načteno

edesky.cz/d/5741727

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz