« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - OOP - obnova VDZ - Bohunice - Hraničky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 5922 22 04 oblast vyrobni prikazy 4 Hranicky SOUHLAS PCR 2 (1)
Mauna Ewa?
<br> PDZ 11.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 16.11.2022 KI
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ím"
<br> Mistské řadíte lství policie Brno “uš/' <,>
<br> Dog):mfni i: pektczát.?facovište dopravního inženýrství
<br> Odsouhlasetc dne 14.09.2022 Pod c._j.: KRPEI- 1920831 fČJ-2022-0602DI \\ kontextu už.j.1KRPB-l45686-1_!ČJ-ZUZ l-OČOZDI
<br> WM ' Dle % TT— z.c.3013000 Sb.-4 " ".J 1“\ 3035.%-
<br> / š ---z.c.13199751; „,/'."
<br> real.DZ
<br> 21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
<br> BOHUNICE
<br> termin
<br> 28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 01.12.2022 02.12.2022
BB 5922 22 0475341 22 Hranicky (1)
Hran
ičky
<br> Švermova
H
<br> um
enná
<br> Čeňka R
ůžičky
<br> IP11c
<br> Centrum
<br> M
IM
<br> O
<br> ZÁSOBOVÁNÍ
<br> P4C1
<br> B29
E13E8b
<br> D
ATU
<br> M
<br> OD
<.>.D
<br> O.<.>
<br> OBN
OVA
<br> VD
Z
<br> B29
E13E8c
<br> D
ATU
<br> M
<br> OD
<.>.D
<br> O.<.>
<br> OBN
OVA
<br> VD
Z
<br> B29
E13E8a
<br> D
ATU
<br> M
<br> OD
<.>.D
<br> O.<.>
<br> OBN
OVA
<br> VD
Z
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ KÚ JMK
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ MMB
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ MČ
<br> B29
E13
E8c
<br> DATUM
OD.<.> DO.<.>
OBNOVA
<br> VDZ
<br> 22Z00382
297x420
5.9.2022
<br> 1
<br> Brno - Bohunice
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> OBLAST VÝROBNÍ PŘÍKAZY 4 - HRANIČKY
<br> DIO - přechodná úprava dopravního značení
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> AutoCAD SHX Text
LEGENDA:
<br> AutoCAD SHX Text
OBLAST:
<br> AutoCAD SHX Text
Místo:
<br> AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o.- ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO,TEL.602 593 383,ZNAKOM@ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ: RYBNÍČEK 12,602 00 BRNO)
<br> AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
Vedoucí projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
Ředitel:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o <.>,ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
mob: XXX XXX XXX
<br> AutoCAD SHX Text
Vypracoval:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo zak.:
<br> AutoCAD SHX Text
Formát:
<br> AutoCAD SHX Text
Datum:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:
<br> AutoCAD SHX Text
PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Obsah:
<br>
Listy a pohledy
Hraničky
BB 5922 22 VDZ stanoveni Hranicky 0475341 22 (2)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0475341/2022 VYŘIZUJE: Bc.XXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0533883/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 171/veverka.michal@brno.cz
<br> ZN.: 10/36-OOP/Vev
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu
<br> města Brna po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
<br> doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA SILNICI
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II.a III.třídy podle
<br> § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a ve
<br> věcech místních komunikací podle § 40 odst.5 písm.b) a § 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),čl.29 odst.2
<br> písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna <,>
<br> ve znění pozdějších vyhlášek,a podle § 124 odst.6 a ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 23.09.2022 podaném společností Brněnské
<br> komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 1a,639 00 Brno,IČO: 607 33 098,kterou zastupuje na základě
<br> plné moci společnost ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 4,615 00 Brno,IČO: 262 64 641 (dále jen
<br> "navrhovatel"),a na základě souhlasu Policie ČR,Městského ředitelství pol...

Načteno

edesky.cz/d/5740382

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz