« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení- stavba "ZTV Mlýn Blatná"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení- stavba "ZTV Mlýn Blatná" (297.25 kB)
*MUBLX00CEPM6*
MUBLX00CEPM6
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
Ze dne: 07.10.2022
Spisová značka: MUBL 17178/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 18386/2022
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: valasek@mesto-blatna.cz
Datum: 31.10.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Paprsková 189/3,140 00 Praha 4 - Krč,kterého na
základě plné moci zastupuje společnost
<br> S-pro servis s.r.o <.>,IČ: 060 16 910,Pivovarská 1272,388 01 Blatná
<br>
(dále jen „stavebník“),dne 07.10.2022 k odboru dopravy MěÚ Blatná (dále jen „silniční
správní úřad“) podal a dne 25.10.2022 naposledy doplnil žádost o vydání společného povolení
na stavbu:
<br> „ZTV Mlýn Blatná“
<br> na pozemcích parc.č.1981,1968/2,391/8,2443,2437,2094/1,157/1,st.689 v katastrálním
území a obci Blatná (dále jen „stavba“) <,>
<br>
<br> Stručný popis stavebního záměru:
<br> Předmětem společného územního a stavebního řízení jsou celkem 3 stavební objekty:
<br> SO 101 komunikace (stavba hlavní)
Jedná se o vybudování nové dvoupruhové obousměrné komunikace – obytná zóna,o šířce
4,50 m a délce 70 m povrchem z asfaltového betonu,na kterou budou v budoucnu napojeny
nové objekty k bydlení rozvojové lokality.Dále budou vybudovány chodníky o šířce 1,50 m a 3
podélná parkovací stání z betonové dlažby.Nová komunikace bude napojena na stávající
místní komunikaci (ul.K Jatkám) <.>
<br> Komunikace bude odvodněna gravitačně do navržených uličních vpustí a do nové dešťové
kanalizace <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX
Paprsková XXX/X
XXX XX Praha X
kterého dle plné moci zastupuje
<br> S-pro servis s.r.o <.>
Pivovarská 1272
388 01 Blatná
<br>
<br>
Č.j.MUBL 18386/2022 str.2
<br>
<br> SO 301 Dešťová kanalizace (součást stavby hlavní)
Dešťová kanalizace bude sloužit k odvodu povrchových vod z pozemní komunikace,dešťové
vody budou svedeny do...

Načteno

edesky.cz/d/5737326

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz