« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Usnesení z ustavujícího ZM ze dne 20. 10. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z ustavujícího ZM ze dne 20. 10. 2022 (352.38 kB)
Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
<br> zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném
<br> znění <.>
<br> Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice
<br>
<br> 1
<br>
<br> Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Březnice
<br> konaného dne 20.10.2022 od 17.00 hodin
<br> ve velkém sále Kulturního domu v Březnici
<br>
<br>
<br>
I.ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
<br>
1.složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst.2 zákona o obcích <.>
<br>
<br>
II.ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
<br>
1.návrhový výbor ve složení: předseda - XXXXXXX XXXXXXXXX,členové - XXXXX XXXXX <,>
Mgr.Bc.XXXXXXXXXX XXXXX
<br> Pro: XX,proti: X,zdržel se: 0
<br> Návrh usnesení byl přijat <.>
<br>
<br> 2.Volební řád Zastupitelstva města Březnice pro obsazování funkcí volbou <.>
Pro: 15,proti: 0,zdržel se: 0
<br> Návrh usnesení byl přijat <.>
<br>
<br> 3.volební výbor ve složení: předseda Ing.XXXXXXXX XXXX,místopředseda JUDr.Kocík
Milan,ověřovatelé Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXXXX XXXXX,člen Mgr.Štika
<br> Dušan
<br> Pro: 15,proti: 0,zdržel se: 0
<br> Návrh usnesení byl přijat <.>
<br>
<br> 4.volbu veřejným hlasováním <.>
Pro: 15,proti: 0,zdržel se: 0
<br> Návrh usnesení byl přijat <.>
<br>
<br> 5.zvolení jednoho místostarosty <.>
Pro: 15,proti: 0,zdržel se: 0
<br> Návrh usnesení byl přijat <.>
<br>
<br>
<br>
<br> III.ZASTUPITELSTVO MĚSTA URČUJE:
<br>
1.ověřovatele zápisu Mgr.Lenku Labudovou a Ing.Jiřího Nepivodu a zapisovatelku pí
Gabrielu Bartuňkovou <.>
<br> Pro: 15,proti: 0,zdržel se: 0
<br> Návrh usnesení byl přijat <.>
<br>
<br> 2.v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích,že pro výkon funkce starosty města
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn <.>
<br>
<br> Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
<br> zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osob...

Načteno

edesky.cz/d/5734660

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz