« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 25.10.2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení - D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni-D3-0312-I.pdf
i Ministerstvo dopravy
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
MD-1 4469/2022-91 0/9
<br> MD/1 4469/2022/91 0
<br> Vyřizuje/Útvar/Telefon
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,XXX
<br> +XXX XXXX XXXXX
<br> lll!lll!illIl!III!llllillI!lIIl!Illl!llll!llll!llllilIll!Il!!lll!
<br> Datum
<br> Praha
<br> 24.10.2022
<br> VEREJNA \/YHLASKA
<br> OZNAMENI O ZAHAJENI SPOLECNEHO STAVEBNIHO RIZENI
<br> Stavebník,Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4,IČ 65993390 <,>
zastoupený na základě plné moci společností Valbek,spol.s r.o <.>,Vaňurova 505/17,460 07
Liberec,lČ: 48266230,podal dne 22.3.2022 žádost o stavební povolení pro stavbu:,<,> D3 0312/1
Kaplice nádraží - Nažidla",kterou doplnil a upřesnil dopisy ze dne 9.5.2022 (zúžení žádosti o
stavební objekty řady 400) a ze dne 7.6.2022 (doplnění podkladů žádosti).Dne 6.6.2022 dále
podal stavebník žádost o stavební povolení pro stavební objekt SO 222 téže stavby.Dnem podání
žádostí byla zahájena předmětná stavební řízení <.>
<br> Ministerstvo dopravy,jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic,rozhodlo vsouladu
s ustanovením fi 140 zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
usnesením čj.MD-14469/2022-910/8 ze dne 27.7.2022,o spojení výše uvedených stavebních
řízení do společného řízení <.>
<br> Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č.416/2009 sb <.>,o urychlení výstavby
dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový
zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení 9 15
zákona č.183/2006 sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,a 5 40 odst.2 písm.c) zákona č.13/1997 sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle !g 140 správního řádu a Ffi 112 odst.1 stavebního
zákona zahájení společného stavebního řízení pro stavbu:
<br>,<,> D3 0312/I Kaplíce nádraží - Nažidla"
<br> v rozsahu následuj...

Načteno

edesky.cz/d/5731145

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz