« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (84.73 kB)
Souhlas s evidováním osobních údajů
<br>
<br> pro účely výběrového řízení na pozici:
<br>
<br> Vedoucí odboru majetku,investic a rozvoje
<br>
<br> a) V souladu se zákonem č.110/2019 o zpracování osobních údajů souhlasím,aby mé
<br> osobní údaje uvedené v přihlášce k výběrovému řízení a v přílohách k přihlášce byly
Městským úřadem Blatná evidovány pro účely výše uvedeného výběrového řízení <.>
<br> Po skončení výběrového řízení budou poskytnuté přílohy vráceny současně
s oznámením výsledku výběrového řízení <.>
<br>
<br>
b) Souhlasím,aby samotná přihláška do výběrového řízení (bez všech příloh
<br> k přihlášce) byla uložena v personálním oddělení u vyhlašovatele výběrového řízení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
titul,jméno,příjmení bytem
<br> podpis
<br> v dne
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Souhlas s evidováním osobních údajů
pro účely výběrového řízení na pozici:
Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje (146.74 kB)
MUBLX00CEKM5
MUBLX00CEKM5
<br>
<br>
Město Blatná
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Tajemnice Městského úřadu Blatná vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení
na pracovní pozici:
<br>
VEDOUCÍ ODBORU MAJETKU,INVESTIC A ROZVOJE
MĚSTSKÉHO ÚŘADU BLATNÁ
<br>
Druh práce: vedoucí odboru majetku,investic a rozvoje
Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: 1.2.2023 nebo dle dohody
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení: platová třída 11 (dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů),osobní ohodnocení po zkušební době
<br>
Pracovní náplň:
<br> • metodické řízení a koncepční vedení odboru majetku,investic a rozvoje,koordinace činnosti odboru v celé
jeho působnosti,správa a nakládání s nemovitým majetkem města,zajištění úkonů při zadávání veřejných
zakázek,komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání
různých druhů zadávacího řízení <,>
<br> • příprava rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky,kontrola a sledování plnění rozpočtu,zpracování
odborných podkladů pro jednání rady a zastupitelstva,pronájmy nemovitostí,zpracování příslušných smluv
o nakládání s majetkem,smluv o dílo s dodavateli <,>
<br> • přenesená působnost na úseku památkové péče <,>
• koordinace a stanovování koncepčních záměrů investičních činností,včetně koordinace všech účastníků
<br> přípravy a realizace investičních činností <,>
• aktivní součinnost při vyhledávání dotačních titulů a příprava žádostí o dotace <.>
<br> Zákonné požadavky v souladu s § 4 zákona č.312/2022,o úřednících územních samosprávných celků <,>
v platném znění: státní občan ČR,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České
republice trvalý pobyt a který dosáhl věku 18 let,je způsobilý k právním ú...

Načteno

edesky.cz/d/5730296

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz