« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 21.10.2022 D6 Lubenec II.etapa – Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-zahajeni-stavebniho-rizeni.pdf
Ministerstvo dopravy
<br> lllllllllllllllllllllllIlllllIlllIllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-13327 /2022-91 0/8
<br> MD/13327 /2022/910
<br> Vyřizuje/Útvar/Telefon
<br> Ing.Jiřina (Aková,9a10
<br> +420 2251 31231
<br> Datum
<br> Praha
<br> 20.10.2022
<br> VEREJNA VYHLASKA
<br> OZNÁMENí O ZAHÁJENÍ STAVEBNíHO ŘíZENÍ
<br> Stavebník,Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ 65993390,Na Pankráci 546/56,145 05 Praha
4,zastoupený na základě plné moci společností Valbek,spol.s r.o <.>,IČ 48266230,Vaňurova 505 <,>
460 01 Liberec,podal dne 05.04.2022 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu,<,> D6
<br> Lubenec Il.etapa" v rozsahu 9 stavebních objektů.Stavebník písemnostmi ze dne 02.09.2022 a
<br> 05.10.2022 svoji žádost zúžil o SO 182 - Úpravy současné silnice 1/6 a SO 301 - Dešťová
<br> kanalizace hlavní trasy,větve A,A1 km 71,360 - 73,130 <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č.416/2009 sb <.>,o urychlení výstavby
<br> dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Ministerstvo dopravy,jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic,jako silniční správní úřad
příslušný podle 8) 40 odst.2 písm.c) zákona č.1 3/1997 sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,a speciální stavební úřad příslušný podle @ 16 odst.1 zákona o pozemních
komunikacích,a 83 15 odst.1 zákona č.183/2006 sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle E3 112 odst.1 stavebního zákona
zahájení stavebního řízení pro stavbu
<br>,<,> os Lubenec Il.etapa"
<br> v rozsahu následujících stavebních objektů (km dle projekčního staničení):
<br> SO 101 - Hlavní trasa km 71,360 - 74,700
<br> SO 131 - Provizorní napojení v km 72,500
<br> SO 201 - Most přes otevřený odpad v km 73,010
<br> SO 202 - Most přes polní cestu v km 73,130
<br> SO ...

Načteno

edesky.cz/d/5727087

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz