« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. II/176 (Bubovická), II/174 (Blatenská), Rožmitálská, Horní Valy, Náměstí (k.ú. Březnice),

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatreni_obecne_povahy (1) (605.96 kB)
Váš dopis:
Spisová značka: SZ MeUPB 97274/2022
Číslo jednací: MeUPB 97274/2022/OSH/Sva
Datum: 17.10.2022
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
E-mail: michaela.svajcikova@pribram.eu
Telefon: XXX 402 555
<br>
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném
znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení
návrhu na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.II/176 (Bubovická),II/174
(Blatenská),Rožmitálská,Horní Valy,Náměstí (k.ú.Březnice),podané dne 29.09.2022 společností
ROBSTAV k.s <.>,IČO: 27430774,Mezi vodami 205/29,Modřany,143 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) <,>
a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br>
<br> stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného
zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci č.II/176 (Bubovická),II/174 (Blatenská),Rožmitálská,Horní Valy,Náměstí
(k.ú.Březnice) za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: přechodná
2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno
<br> podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policií ČR,KŘ DI
Příbram pod č.j.KRPS-225046-2/ČJ-2022-011106 ze dne 13.9.2022,které je nedílnou součástí
tohoto stanovení <.>
<br> 3.Na komunikacích: silnice č.II/176 (Bubovická),II/174 (Blatenská),místní komunikace
Rožmitálská,Horní Valy,Náměstí (k.ú.Březnice) <.>
<br> 4.Důvod úpravy: stavební práce –...

Načteno

edesky.cz/d/5726982

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz