« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Záměr -MMB/0506831/2022/Vich

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr -MMB/0506831/2022/Vich
č.j.MMB/050683 1/2022/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit= darovat= pronajmout,grogachtovat nebo ugůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat jako výgrosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> mivo stavbv k pozemku ve vla_stnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec ],z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme go dobu lS-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> ].propaehtování
<br> — pozemku p.č.1008/2 zahrada o výměře 114 m2
<br> - části pozemku p.č.1006/2 zahrada o výměře 168 m2 vše v k.ú.Brněnské [vanoviCe
<br> :oéex:.“ \ (.r Q.'.<.> 937x: „.! 1005/17.'- -
<br> ke.Brněnsko lvanovlca
<br> 93Š/f
<br> : ' “5 934 932/2
<br> _ Š' 932x; 39
<br> 1 1
<br>.<.> _ mm;-aanlnmm
<br> tab nnůfmlsanl.Wim mmm: mom.M."“S
<br> gamma-4m *.meh „man!
<br> Lokallta - Tuřanská (2) Weise-úl masa Brno.Mulatw m.1.|.|.|
<br> (informace :) uvedeném záměru a další!!: postupu :" mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová.Mgietkouú odbor Magistrátu města Brna.Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.5421 7309 7,e—mail: mtm-m'a.marceluďúbmo.cz)
<br> č.j.MMB/0506831/2022/Vich
<br> pacht pozemků
<br> část p.č.383/1 ostatní plocha,silnice o výměře 2.160 m2.č.383/3 zastavěná plocha a nádvoří () výměře 16 m2
<br>.383/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m1
<br>.383/5 ostatní plocha o výměře 9 m2
<br> G(mnt
<br>.383/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 383/7 zastavěná plocha a nádvoří () výměře 16 m2
<br> '
<br> 383/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 383/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m1 383/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
<br> pcpcpcfxm
<br> 383/46 zastavěná plocha a nádvoří () výměře 16 m2 397/1 orná půda o výměře 294 m2
<br>.<.> 398/1 orná půda o výměře 583 m2
<br>.<.> 398/17 orná půda o výměře 54 m2
<br>.<.> 450/18 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 17 m2
<br> man-<p:
<br> st p.č.450/144 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 1849 m2.č.451/2 zastav...

Načteno

edesky.cz/d/5724017

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz