« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - referent stavebního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ čÁsr BRNO _ ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
<br> TAJEMNÍK Palackého náměstí 78/11 621 00 Brno Č.j.: MCBRMH/007172/22/2200/DOJA Vyřizuje: Bo.XXXXX XXXXXXX Sp.zn.: S-MCBRMH/XXXXXX/XX/XXXX/DOJA/X Tel./E-mail: XXX 421 7291docekal©reckovioebmocz
<br> OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka č.13/2022
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.5 7 zákona č.312/2002 Sb,<.> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ůřednícich“) výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> referent stavebního úřadu — speciální stavební úřad a silniční správní úřad
<br> Charakteristika pozice:
<br> Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I.stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo základní komunikační systém) - dopravní stavby <.>
<br> Vykonává působnost silničního správního úřadu I.stupně a státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo základní komunikační system) - povoluje zvláštní užívání kom unikací,povoluje připojení komunikací & sjezdů na místní komunikace.připravuje podklady pro projednání sankcí na úseku silničního hospodářství.plní další úkoly plynoucí ze zákona o pozemních komunikacích (povoluje uzavírky.omezení přístupu.zařazuje komunikace),vydává vyjádření a stanoviska <.>
<br> Bližši infomace o druhu práce podá: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> tajemnice
<br> tel.: XXX XXX 716
<br> e-mail: lederoanreckovice.brnocz
<br> Místo výkonu práce: Uřad městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,621 00 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek: 1.0 (40 hod./týden) <.>
<br> Doba trvání pracovního poměru: Doba neurčitá <.>
<br> Předpokládané datum nástupu: Ihned po skončení výběrového řízení,případně dle dohody <.>
<br> Platové podmínky:
<br> Řídí se zákonem č.262/2006 Sb.„ zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů...

Načteno

edesky.cz/d/5724016

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz