« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - vedoucí odboru stavebního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí odboru stavebního úřadu
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ čAsr BRNO - ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
<br> TAJEMNÍK Palackého náměstí 78111 621 00 Brno Č.j.: MCBRMH/OO'H35122I2ZOO/DOJA Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXX Sp.zn.: S-MCBRMHIOO'HXX/XX/XXXX/DOJAIX TelJE-maií: XXX XXX XXX | docekal©reckovice.brno.cz
<br> OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka &.12:2022
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.& 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednícich") výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> vedoucí Odboru stavebního úřadu
<br> gharakteristika pozice:
<br> Ridi a zodpovídá za Odbor stavebního úřadu,který vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodě jako obecný stavební úřad podle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,dále působnost speciálních stavebních úřadů (voda a doprava) a vodoprávního úřadu a silničního správního úřadu v rozsahu stanoveném Statutem města Brna a další činnosti dane tomuto odboru Organizačnim řádem a příslušnými právními předpisy <.>
<br> Bližší infomace o druhu práce podá: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> tajemnice
<br> tel.: XXX XXX 716
<br> e-mail: lederova©reckovicebrnocz
<br> ílílisto výkonu práce: _ Uřad městské části Brno — Rečkovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11,621 00 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek: 1,0 (40 hod./týden) <.>
<br> Doba trvání pracovního poměru: Doba neurčitá <.>
<br> Předpokládané datum nástupu: Ihned po skončení výběrového řízení,případně dle dohody <.>
<br> Platové podmínky:
<br> Řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 11.platová třída - základní platový tarif od 25 280 Kč do 37 170 Kč dle započítatelně ...

Načteno

edesky.cz/d/5724015

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz