« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Oznámení zahájení řízení - RD č.p. 47 Vacíkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení řízení - odstranění č.p. 47 Vacíkov.pdf (422.6 kB)
Městský úřad Březnice
Stavební úřad
<br> Náměstí 11,262 72 Březnice
<br>
<br>
Spis:
<br> Číslo jednací:
<br> 4563/2022/SÚ
<br> 4732/2022/MUBREZ/SÚ/NVes
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon
<br> E-mail:
<br> Vestfálová
<br> 318 403 170
<br> stavebni2@breznice.cz
<br> Březnice dne 19.10.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ---------------------------------------------------------------------------------------
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,U vodojemu č.p.782/11a,Praha 4-Libuš,142 00 Praha 411
<br> (dále jen "stavebník") dne 5.10.2022 ohlásil a dne 13.10.2022 doplnil stavebnímu úřadu záměr odstranit
<br> stavbu:
<br> RD č.p.47 Vacíkov
<br>
<br> na pozemku parc.č.st.48 v obci Hvožďany a katastrálním území Vacíkov.Stavba není dlouhou dobu
<br> využívána a je v havarijním stavu <.>
<br> Stavební úřad podle § 128 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") stavebníkovi sdělil,že stavbu
<br> lze odstranit jen na základě povolení.Jelikož byly předloženy veškeré podklady nutné k zahájení řízení o
<br> povolení odstranění stavby,bylo zahájené řízení <.>
<br> Stavební úřad Městského úřadu Březnice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
<br> stavebního zákona,oznamuje podle § 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů zahájení řízení o povolení odstranění stavby a žádá účastníky řízení,aby své námitky uplatnili
<br> do
<br> 10 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu Březnice,úřední
<br> dny: Po.a St.8 - 11; 12 - 17) <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
<br> rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před vydáním
<br> rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popří...

Načteno

edesky.cz/d/5722709

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz