« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 101984/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 101984/2022_příloha
15111:
<br> __.' 437 - '._ x,; Ma.22+a1+513 (O
<br> |||/21227 JINDŘICHOV "M'MOVOZ'DEL
<br> : ' \\.<.> <.>,: Dvorek “mi“ »,\y ' Hartoušov.<.> “q Hajský ' “ É; * __ _ Mlýn \\).'.<.>.<.> |||/21225 [— Tr "" | ' / eben ' ',tsub "HRADIŠTĚ' '523 |||/21217 LGSÍna J' „- u " || -— - ve Horní Ves.Lesinka _.__ _ & Isub HRADISTĚ IP22 “\ ',<.> III/21217 ? " 'fzf & „x :“ SILNICE |||/21225 ZA \ \ b _.: - |s11.: Isuh HRADISTE \\ mostem ve voxove.<.> x :: fx “\ UZAVRENA.ISIlb "VOKOV" |$11c [:) ' x _ \ : \LEJE ' ZATIŠÍ lil/21227 „\ s.' IPZZ _ A " IP103+E33 "2000m" \ ".\ "" '.-.- - ' \ Nebanlce |snb,Záhší Doubí "VOKOV" \h /.<.>.<.>._,L.--._.<; ' —-_____----"_"'- „moři _ h Vrbová \\ ——'\Š:.____„of,:' Vokov samce |||/21226 - “» <.>,_ u cnvomčuš "'121229 \.A ' zz+s ' UZAVŘENA \ 0) MO vozma STAVBY".'
<br> DLOUHÉ MOSTY
<br> O; Zzam-51 “M“-"SW._ ? "V212“ “ \
<br> "MIMO V STAVBY A BUS" '
<br> “s 511va A BUS" LOUŽEK * CHVOJEČNÁ;.|P10a+£3a"2ooom" ___ |P22 ||| 21226 " “' O,A SILNICE III/21226 ZA
<br> — ' —.cuvoxečnou UZAVŘENA Potočiště
<br>.zz+a1+s13 ' \ ' "MIMO VOZIDEL snwav (_ IP10a+E3a "saam" |" “BUS '
<br> JlSTÉ
<br> „ |s11b "voxov".<.> |.J!! = »— <.>,_ l.<.> -.: ;,? : suma Illl21226 zasoom +93 7 : = ::I c.<.> -:-.-.! ' "* IPZZ \ UZAVŘENA QM - 7M
<br> „běs-Č “] (£.-
<br> i iN—Prazská
<br> \ ff.<.> ! ' imám £; * Stavba.„III/212_26 Hrggliště—Vglcov“.“ MÉĚÝSKÝ %; ďpÉ/zggL Staničení: km 2,745 — 5,045 odborstavebnl
<br> oman 77415525 <.>,: % <,>
MUCH 101984/2022 - ALGON_uzavírka silnice III/21226
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 101984/2022 Cheb 17.10.2022
Sp.Zn.: KSÚ 8691/2021
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti ALGON,a.s <.>,IČ: 284 20 403,Ringhofferova 1/115 <,>
155 21 Praha 5,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č.21226 (dále jen „silnice III/21226“) umístěné
na p.p.č.: 242/4 a 270/1,k.ú.Hradiště u Chebu,obec Cheb,na p.p.č.325,k.ú.Dolní Dvory,obec Cheb,na p.p.č.282 <,>
k.ú.Chvoječná,obec Cheb,na p.p.č.130,k.ú.Lesina,obec Třebeň; na silnici III.třídy č.21227 (dále jen „silnice III/21227“)
umístěné na p.p.č.241/9,k.ú.Jindřichov u Tršnic,obec Cheb,na p.p.č.245/20,k.ú.Tršnice,obec Cheb,na p.p.č.202/2 <,>
227/1,235 a 365/1 vše k.ú.Doubí u Třebeně,obec Třebeň; na silnici III.třídy č.21217 (dále jen „silnice III/21217“) umístěné
na p.p.č.360/5,k.ú.Třebeň,obec Třebeň,a na p.p.č.: 99/5,129/11 a 287/3,k.ú.Lesina,obec Třebeň; na silnici III.třídy
č.21229 (dále jen „silnice III/21229“) umístěné na p.p.č.227/1,k.ú.Doubí u Třebeně,obec Třebeň,na p.p.č.383 <,>
k.ú.Chocovice,obec Třebeň,a na p.p.č.280,k.ú.Chvoječná,obec Cheb; na silnici III.třídy č.21225 (dále jen „silnice
III/21225“) umístěné na p.p.č.: 135/5 a 129/14,k.ú.Lesina,obec Třebeň; a na účelové komunikaci umístěné na p.p.č <.>
582/1,k.ú.Potočiště,obec Odrava,po předchozím písemném vyjádření přísl...

Načteno

edesky.cz/d/5721831

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz