« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/20, č. I/22, č. I/22H a č. I/4 na území okresu Strakonice a Písek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 1.pdf (4.46 MB)
— nulam- ___ <.>
<br> __„ J\t\\_-5r'n©liwe-:3 již Detail C
<br> Katovice
<br> _ :2 _L' |er El |' I._lfl ___
<br>.'-'_' "-":_|'!'!E'|ÍI_'! :_.__.____._.S ______ _____." _.__ “*:—“*=- -' ' ' Šibenice
<br>,"_.' "ITeIJůi-za- _ _ | ' ! TČ.<.> -.'l.|| |.- -_.-l_.<.>.""; : = l'an'ruůt &- '; '_._._ f $ \\ -._ __ __ ___._ _ _.<.> : \ _.<.> - 1.- -.'| 3“ Ě Š '.<.> --_ _ _ Emmy-1m _.ÉŘŠÉI'11" _ \ s? ' ' 'mlfťmm-nmw ' "_-
<br> Uje aci u
<br> Ena-“w _.\
<br> líl'_l.-'
<br>.-
<br>.-_-_.|'rf3 m:.|.:'|E__|3II Í'.<.> _ — __ „_ Detall A.'.__ Uzavírka !;.ff _ * _ " " ' — — _ __
<br> —r any.—333!
<br> _,fř " I' » <,>
<br>.| _F'- Sl.-'ů l':n:| ffi-“J %
<br> ' _,<.>.-.<.>._,-._ _ _____:'„l_'!.„-:| _ _.X_ __________ f_ _-1_ '._'_- - Chlumy " :.'-_-.;x' -_'_ * x3__ I| _-:_; _-“--' Ne kmenu-3;- Š'- -._-'_f -.".' *."."esn-úte “„ __.<.>._I-.' u.<.> -- LEIÚS'L'E' _' __ _.<.>,-_ _ '.:.'- - " "'i-Ú'f'J-ř' DW" 'C:_=-.-: -' ': ;: | : Haja|1y__-_ Chlumín -' _ _ __--.'“ n'J'e: ___.__ _ __._-__._._ *.:.'_-- -—'.' sf".' -._.<.> r,-.- _._.<.> _ „.<.>.<.>._._.- _.<.> Sw ln: n »- m_,<.> _-,N- ; __ *" 1:1 ' “* Benleclcwme _; " J - „_ - --.„,; -_.<.> -._-._ |: “» - - ' _-r.'ry E||-a I—ícw cm,-„'.<.> -' ' ' ' _-.I._ >_." 'N,- '.“ „::-' ' ' '“.' :=_\_ '„r_-,'-„',:,<.> __-.',:E.--_—_ I' í' '“ IE.?ň-Jlrfcírlr' ' '- - _ “k "r," 'F'Js rl'íqr' Ě" _ “ff.<.> \.'._-.' --.-.----'_- -.'-'- —-— —*'—- "'l' "* REQ.! __ _ Hvaálic-vi-La _ až " “:.-_ _.ly./"jn ': * —'- -- -— -- JFMWĚ ' *.'-'“ - Ska-'n'canw- __ |-—.<.> it“:- --'—'.<.> - : * „ ' ' u - ___-__._ \i- __ 39:31le %.I'___I_ZJ|_—a:|n:.- * *' Střelské
<br> (z)vu s:
<br> ___-Ffi: El tui-:e-._ _ --.:__- - ?_5_——H-*"ť |
<br> Hoštice
<br> -— -.—.-':n|1---."-'
<br> L'I_ _ _- '—— a.r _____f_ _ Er r-J-z.:.Isn't en.r _.\'fo '“3' Mr; [ :::-.f-.<.> — '“—.<.> ' “H.—“'"“ _,_ _ __ "“--.<.> ____ —-.„_ _ I'_l1:'|l'Sh'_l.-' ___-jf ___ _.__-„___ ___l._ : ___,__________:_____ |:- __.—-.<.> __ - D t | E _ _ / _ e al ___l PJČQIO'JII' __ _ - ýť L _ _ __ _,_.<.> __ __ 497mm.<.> _,_.<.>...
Veřejná vyhláška - Oprávnění obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.pdf (200.33 kB)

Načteno

edesky.cz/d/5720738

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz