« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Oplocany dne 24.10…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Oplocany dne 24.10.2022.pdf
OBEC OPLOCANY Oplocany 100,751 01 Tovačov
<br> I n f o r m a c e o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Oplocany
<br> Obecní úřad Oplocany v souladu s ustanovením % 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oplocany,svolaného dosavadní starostkou obce Oplocany v souladu s 5 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Budova bývalé školy Oplocany Datum konání: Pondělí 24.10.2022 od 17.00 hodin
<br> Program ustanovujícího zasedání: 1.Zahájení 2.Složení slibu členů zastupitelstva obce dle 5 69 odst.2 zákona o obcích 3.Určení zapisovatele,ověřovatelů zápisu,návrhové a volební komise 4.Schválení programu 5.Volba starosty a místostarosty a) určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (% 71 odst.1 písm.a/ zákona o obcích) b) určení způsobu volby starosty a místostarosty c) volba starosty d) volba místostarosty 6.Zřízení finančního a kontrolního výboru e) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru f) volba předsedy finančního výboru g) volba předsedy kontrolního výboru h) volba členů finančního výboru i) volba členů kontrolního výboru 7.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (š 72 odst.2 zákona o obcích) 8.Rozpočtové opatření 9.Jmenování členů DSO Povalovi 10.Jmenováníčlenů povodňové komise 11.Diskuse 12.Závěr
<br> V Oplocanech dne 17.10.2022 OBEC OP % 75? O; D TŠÉCANy “"““—: A rev
<br> okre.„ Čo XXXX XXXXXXXX s Pre V dosavadní starostka obce Oplocany
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 17.10.2022 Sejmuto ?.úřední a elektronické desky dne: 24.10.2022

Načteno

edesky.cz/d/5719237

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz