« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-oznámení zahájení ÚŘ REKO MS Brno-Pratecká
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/6368/2022/Mih
<br> MČBT/6894/2022
<br> V Brně dne: 14.10.2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> GasNet,s.r.o <.>
<br> Klíšská č.p.940/96
<br> 400 01 Ústí nad Labem
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společnost GasNet,s.r.o <.>,IČ 272 95 567,Klíšská č.p.940/96,400 01 Ústí nad Labem <,>
<br> kterou zastupuje společnost GasNet Služby,s.r.o <.>,IČ 279 35 311,Plynárenská č.p.499/1 <,>
<br> 602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost PLYNPROJEKT MB,spol.s r.o <.>,IČ 269 80 126,Žebětínek č.p.674/4 <,>
<br> 621 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 19.9.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané
<br> „REKO MS Brno – Pratecká“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.15,125,127,128,129,130,491,492,494,555,2065/9 <,>
<br> 2065/15,2065/16,2065/20,2065/55,2065/78,2065/151,4127,4128/2,4128/6,4128/11,4128/13 <,>
<br> 4129/1,4129/7,4129/10,4129/12,4130/1 a 4130/2 v katastrálním území Tuřany <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Jedná se o stavební úpravy NTL plynovodů a plynovodních přípojek v ulicích Pratecké,Dvorecké a
<br> Hanácké.Stávající plynovody budou zrušeny a vyměněny za nové plastové/přetlakované STL plynovody <,>
<br> včetně přípojek z materiálu PE 100 RC <.>
<br> Stavba je členěná na 2 objekty:
<br> SO 01 STL Plynovody
<br> SO 02 STL Plynovodní přípojky
<br> SO 01 STL Plynovody
<br> Nově uložený plynovod dn 110x6,6 PE 100 RC,SDR 17,6,v ulici Hanácké,Dvorecké a začátku ulice
<br> Pratecké bude mít délku 118 m.Stávající plynovod bude demontován <.>
<br> Přetlakovaný plynovod dn 110x6,6 PE 100 RC,SDR 17,6,v ulici Pratecké,navazuje na nový plynovod a
<br> bude mít délku 187 m <.>
<br> SO 02 STL Plynovodní přípojky
<br> Nově budou uloženy 4 plynovodní přípojky dn 32x3,0 PE ...

Načteno

edesky.cz/d/5718792

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz