« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Cheb, stavební úprava komunikace ulice Nová - MUCH 99617/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cheb, stavební úprava komunikace ulice Nová - MUCH 99617/2022
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 99617/2022 Cheb,dne: 11.10.2022
<br> Spis.zn.: KSÚ/8508/2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> E-mail: hybner@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 135
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Město Cheb,zastoupené Ing.Marcelou Nečekalovou,náměstí Krále Jiřího z Poděbrad č.p.1/14 <,>
<br> 350 02 Cheb 2 (dále jen "žadatel") podalo dne 05.10.2022 žádost o vydání společného povolení
<br> na stavbu:
<br> Cheb,stavební úprava komunikace ulice Nová na pozemku parc.č.1624/1,1624/38,1624/42 <,>
1624/43,1624/45,1624/46,1631/5,1695/1,1700/3,1700/56,3489/1 v katastrálním území Cheb (dále
<br> jen "stavba").Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
<br> řízení") <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - SO 101 - Stavební úprava komunikace
<br> Navrhované uspořádání komunikace - Jednosměrná komunikace o š.3,25 m,vlevo ve směru jízdy je
<br> navržen chodník o š.1,8 m,šikmá parkovací stání pod úhlem 45° - 30 míst včetně jednoho
<br> parkovacího stání pro imobilní,vpravo pak podélná parkovací stání o š.2 m - 13 míst včetně
<br> jednoho parkovacího stání pro imobilní a chodník o š.ve zúžení min.1,15 m.Celá ulice je navržena
<br> jako zóna 30,vjezd i výjezd je řešen chodníkovým přejezdem <.>
<br> - SO 431 - Veřejné osvětlení
<br> Stávající světelné body S1 - S3 budou demontovány a nainstalovány nové LED osvětlovací body N1
<br> - N4.Napájecí kabel bude naspojkován u osvětlovacího bodu S2 <.>
<br> - SO 461 - Sdělovací vedení
<br> V rámci úprav veřejného osvětlení budou položeny nové datové chráničky sdělovacího vedení,které
<br> bude navazovat na stávající vedení v ul.Palackého <.>
<br> - SO 301 - Dešťová kanalizace
<br> Gravitační dešťová kanalizace z potrubí PP SN10 DN 200 - 250 dl.158,3 m s napojením na stávající
<br> jednotnou kanalizační stoku.Na dešťové kanalizaci bude osazen odlučova...

Načteno

edesky.cz/d/5717935

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz