« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva
Pozvánka nově zvoleným členům zastupitelstva obce
<br> na ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řendějov
<br> Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řendějov
<br> Na základě ustanovení © 91 odst.1 zákona č.128/2000 sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Řendějov:
<br> Místo konání: Obec Řendějov — kancelář obecního úřadu Řendějov,Nový Samechov 28 Doba konání: Pondělí 24.10.2022 od 18.00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (595 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2) Složení slibu členy zastupitelstva obce
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Volba starosty,místostarosty a rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 20 a) určení počtu místostarostů
<br> b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávatjako dlouhodobě uvolnění c) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
<br> d) určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> e) volba starosty
<br> f) volba místostarosty
<br> 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br> b) volba předsedy finančního výboru
<br> c) volba předsedy kontrolního výboru
<br> d) volba členů finančního výboru
<br> e) volba členů kontrolního výboru
<br> 6) Stanovení místa,doby a oddávající osoby pro konání svatebních obřadů na OÚ Řendějov 7) Projednání rozpočtového opatření č.5/2022
<br> 8)Projednání prodeje pozemků p.č.1319/17,1319/18 dle GP č.363 — 14/2022
<br> 9) Projednání prodeje pozemku p.č.1298/5 dle GP č.365 — 31/2022 10) Různé
<br> 11) Diskuse
<br> 12) Závěr
<br> v Řendějově 13.10.2022
<br> XXXX XXXXXXXX,dosavadní starosta Obce Řendějov
<br> Obec Řendějov E
<br> Nový Samechov 28 285 22 Zruč nad Sázavou
<br> v.č2

Načteno

edesky.cz/d/5717807

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz