« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Svolanka - ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Brno Vinohrady pro volební období 2022 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolanka - ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Brno Vinohrady pro volební období 2022 - 2026
Ustavuíící zasedání Zastupitelstva m.č.Brno— Vinohrady
<br> SVOLA VAM Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady pro votební období 2022-2026,které Se uskuteční v pondělí 24.října 2022 v 17:00 hodin,ve společenském sále,Bzenecká 23,Brno— Vinohrady
<br> PROGRAM:
<br> Zaháíení „ustavujícího zasedáníZastupšteEstva městské části Brno—Vinohrady
<br> Složení slibu členů Zastupiteístva městské částí Brno—Vinohrady
<br> Určení zapisovatele zápisu
<br> Určení ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady
<br> Stanovení počtu členů Rady městské části Brno-Vinohrady
<br> Určení počtu místostarostů
<br> Určení,které funkce budou členové Zastupitelstva městské části Brno—Vinohrady
<br> vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
<br> 9.Volba členů volební komise
<br> 10.Volba starosty městské části Brno-Vinohrady
<br> 11.Volba místostarostů městské části Brno-Vinohrady
<br> 12.Stanovení kompetencí starosty a místostarostů
<br> 13.Volba dalších členů Rady městské části Brno—Vinohrady
<br> 14.Zřízení Kontrolního a Finančního výboru ZMČ Brno-Vinohrady
<br> 25.Volba předsedy Finančního výboru ZMČ Brno—Vinohrady
<br> 16.Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ Brno-Vinohrady
<br> 17.Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské částí Brno—Vinohrady \; souladu s nařízením vtády č.338/2019 Sb <.>,o výši odměn členů zastupiteístev územně samosprávných celků
<br> 18.Vystoupení nově zvoleného starosty městské části Brno—Vinohrady
<br> 19,Určení termínu dalšího zasedání Zastupitelstva městské části Brno—Vinohrady
<br> 20.Organizační záležitosti
<br> 21.Závěr ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno—Vinohrady
<br> PONÉWPWNE'“
<br> PhDr.XXXX XXXXX,V.r'.starosta m.č.Brno -- Vinohrady

Načteno

edesky.cz/d/5717469

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz