« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Usnesení 14. RM ze dne 10. 10. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 14. RM ze dne 10. 10. 2022 (588.17 kB)
Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.1 Číslo jednání: 14 Datum: 10.10.2022 RM14-2022/1 Projednání diskuse z minulého jednání RM Rada města I.b e r e n a v ě d o m í plnění úkolů z diskusních příspěvků z minulého jednání rady města.Termín: Zodpovídá: XXXXXXXX XXXXXXXXXX RMXX-XXXX/X Žádost o prodloužení nájemní smlouvy čp.XXX/XX Rada města I.s ch v a l u j e žádost pí A.K <.>,Březnice o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.20,na dobu neurčitou.II.p o v ě ř u j e starostu města podpisem nájemní smlouvy Termín: Zodpovídá: XXXX XXXX,DiS.RMXX-XXXX/X Pronájem prostor k podnikání čp.650 Rada města I.s ch v a l u j e pronájem prostor k podnikání pro pí M.R <.>,Březnice,v Lokšanech 650,Březnice,(prostor bývalé mandlovny) od 1.11.2022 do 2.1.2023 za cenu 250,- Kč/m2/rok.Prostor bude využit na uskladnění dušičkového a vánočního zboží.II.p o v ě ř u j e starostu města podpisem nájemní smlouvy.BŘEZNICE Město Březnice Náměstí 11,262 72 Březnice RADA Soupis usnesení Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.2 Termín: Zodpovídá: XXXX XXXX,DiS.RMXX-XXXX/X Prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX/X Rada města I.s ch v a l u j e žádost pí J.H <.>,Březnice o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3,na dobu neurčitou.II.p o v ě ř u j e starostu města podpisem nájemní smlouvy.Termín: Zodpovídá: XXXX XXXX,DiS.RMXX-XXXX/X Žádost o zveřejnění pronájmu na čp.6 Rada města I.s ch v a l u j e zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na adrese Náměstí 6,262 72 Březnice o výměře 2 x 9 m2,za cenu 174,- Kč/m2/rok,od 1.11.2022.Termín: Zodpovídá: XXXX XXXX,DiS.RMXX-XXXX/X Diskuse Rada města I.b e r e n a v ě d o m í jednotlivé diskusní příspěvky členů rady města.XXXXX XXXXX v.r.Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r.mís...

Načteno

edesky.cz/d/5717405

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz