« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška, návrh OOP, Návrh místní úpravy provozu na PK MK III, ul. Havelkova, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 5334 22 0444436 22 4 Pril vykres 06 Havelkova MIII
'“
<br> SITUACE
<br> /
<br> B20a INSTALOVAT A A A v17
<br> V12c
<br> ©
<br> 15m
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI BUDE REALIZOVÁNA PODLE ZÁKONA č.361/2000 sb <.>,WHLÁŠKY 0294/2015 Sb,<.> TECHNICKÝCH NOREM ČSN A TECHNICKÝCH PODMÍNEK MINISTERSWA DOPRAVY
<br> STÁVAJÍCÍ DZ,KTERÉ BRÁNÍ v INSTALACI NOVÉHO,BUDE ODSTRANĚNO
<br> 7%
BB 5334 22 0444436 22 4 Havelkova MIII nOOP
Magistrát města Brna
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0444436/2022/4 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0485645/2022/RY TEL./E-MAIL: 542 174 763,ryba.peter@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
<br> komunikaci III.třídy,ulice Havelkova,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),dne
<br> 02.09.2022 obdržel od společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:60733098,se sídlem Renneská
<br> třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,pod zn.BKOM/21384/2022,ze dne 02.09.2022,podání ve věci
<br> návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Havelkova <,>
<br> Brno,formou výkresu číslo 06,pod názvem: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“,název akce: „HAVELKOVA –
<br> ZPOMALOVACÍ PRÁH“,datum: „ČERVENEC 2022“,formát: „2 x A4“,stupeň: „PDPS“,číslo archivní:
<br> „920“,zpracovaného jmenovanou společností <.>
<br> MMB dne 09.09.2022 zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu – Policii České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát
<br> Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,návrh stanovení
<br> místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Havelkova,Brno <,>
<br> formou výkresu číslo 06,uvedeného v předchozím o...

Načteno

edesky.cz/d/5714920

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz