« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VDZ navrh Hranicky 0475341 22 (1)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0475341/2022 VYŘIZUJE: Bc.XXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0475341/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 171/veverka.michal@brno.cz
<br> ZN.: 10/36-N/Vev
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce
<br> Magistrátu města Brna po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
<br> doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA SILNICI
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II.a III.třídy podle
<br> § 40 odst.4 písm.a) a ve věcech místních komunikací základního komunikačního systému podle § 40 odst.5
<br> písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> pozemních komunikacích“),čl.29 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č <.>
<br> 20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,a podle § 124 odst.6 a ust.§ 77
<br> odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne
<br> 23.09.2022 podaném společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno <,>
<br> IČO: 607 33 098,kterou zastupuje na základě plné moci společnost ZNAKOM s r.o <.>,se sídlem Zengrova 4 <,>
<br> 615 00 Brno,IČO: 262 64 641 (dále jen "navrhovatel"),a na základě písemného vyjádření Policie ČR <,>
<br> Městského ředitelství policie Brno,Doprav...
Veřejná vyhláška
Hran
ičky
<br> Švermova
H
<br> um
enná
<br> Čeňka R
ůžičky
<br> IP11c
<br> Centrum
<br> M
IM
<br> O
<br> ZÁSOBOVÁNÍ
<br> P4C1
<br> B29
E13E8b
<br> D
ATU
<br> M
<br> OD
<.>.D
<br> O.<.>
<br> OBN
OVA
<br> VD
Z
<br> B29
E13E8c
<br> D
ATU
<br> M
<br> OD
<.>.D
<br> O.<.>
<br> OBN
OVA
<br> VD
Z
<br> B29
E13E8a
<br> D
ATU
<br> M
<br> OD
<.>.D
<br> O.<.>
<br> OBN
OVA
<br> VD
Z
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ KÚ JMK
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ MMB
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘÍSLUŠÍ MČ
<br> B29
E13
E8c
<br> DATUM
OD.<.> DO.<.>
OBNOVA
<br> VDZ
<br> 22Z00382
297x420
5.9.2022
<br> 1
<br> Brno - Bohunice
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> OBLAST VÝROBNÍ PŘÍKAZY 4 - HRANIČKY
<br> DIO - přechodná úprava dopravního značení
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> AutoCAD SHX Text
LEGENDA:
<br> AutoCAD SHX Text
OBLAST:
<br> AutoCAD SHX Text
Místo:
<br> AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o.- ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO,TEL.602 593 383,ZNAKOM@ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ: RYBNÍČEK 12,602 00 BRNO)
<br> AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
Vedoucí projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
Ředitel:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o <.>,ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
mob: XXX XXX XXX
<br> AutoCAD SHX Text
Vypracoval:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo zak.:
<br> AutoCAD SHX Text
Formát:
<br> AutoCAD SHX Text
Datum:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:
<br> AutoCAD SHX Text
PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Obsah:
<br>
Listy a pohledy
Hraničky

Načteno

edesky.cz/d/5714919

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz