« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Školní, Cheb - č.j. MUCH 81682/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

81682 grafická příloha
)]
<br> : _.- ;-,*.Új 09.3 3-34 [»OJ'UŠFS'l-čzg ' <.>
<br> \ ÝQZZ.\\ _„___ _._ „.:-»E- "'" 1 ' \ <.>
<br> O
<br> / '; \
<br> \
<br> LVL'LST-SK'i
<br>.%;!Ě/ -' t m'a—bd
<br> MAT/Í? af? '-
<br> 12.min 2021 „1-4 <.>
<br> Az; ADCIEB pw“ „ (m,—£! \.\ \ _ % í \I | |
<br> \
<br> /
81682 OOP - stanovení MÚP - B 28 + E 13 - Školní, Cheb
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 114 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 81682/2022 Cheb 12.10.2022
Sp.Zn.: KSÚ 7068/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: Petra Krausová/354 440 114
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
návrhu města Cheb,IČ: 002 53 979,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb,podaného dne 18.08.2022 na stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,kterým je
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,Územní odbor Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.:
KRPK-69828/ČJ-2022-190206,ze dne 18.08.2022,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a
ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto
opatření obecné povahy,kterým
<br>
stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
spočívající v umístění stálého svislého dopravního značení B 28 (Zákaz zastavení ) + E 13 (Text nebo symbol) „Po a Pá,06:00
– 10:00“ na místní komunikaci III.třídy C149 umístěné na p.p.č.2273/18,k.ú.Cheb,obec Cheb (ul.Školní) – dle přiloženého
grafického návrhu dopravního opatření <.>
<br> Důvod stanovení: zajištění vývozu podzemních kontejnerů v určených dnech <.>
<br> Termín: od nabytí účinnosti opatření obecné povahy trvale <.>
<br> Podmínky:
<br> 1.Místní úprava provozu na pozemních komunikacích na dotčené...

Načteno

edesky.cz/d/5714733

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz