« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK ve F.L.; č.j. MUCH 100674/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 100674/2022_příloha
inne“ [!“-|,[ERM/ly
<br> “\ m 2 “* Říš __.» *“ É & — 5:52? „„ ÉŠŠŠŠ $ uučgsxÁ „= & &% = & UZAVRENA.“Š sš “ Ř &.2.\\x
<br> DIO — Fr,Lázně,ul.Americká x Česká
<br> Stam/4
<br> 9170
<br> - Česká
<br> MIMO VOZIDEL STAVBY
<br> |_
MUCH 100674/2022 - STURMBAU_výkop Americká ve FL
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 100674/2022 Cheb 12.10.2022
Sp.Zn.: KSÚ 8563/2022
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti STURMBAU s.r.o <.>,IČ: 056 89 376 <,>
Pražská 1699/32a,350 02 Cheb,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: na silnici III.třídy
č.21330 (dále jen „silnice III/21330“) umístěné na p.p.č.663/1,k.ú.Františkovy Lázně,obec Františkovy Lázně; na místní
komunikaci III.třídy 18c umístěné na p.p.č.: 662 a 659,k.ú.Františkovy Lázně,obec Františkovy Lázně (ul.Česká);
na místní komunikaci III.třídy 16c umístěné na p.p.č.498/9,k.ú.Františkovy Lázně,obec Františkovy Lázně
(ul.Československé armády); na místní komunikaci III.třídy 15c umístěné na p.p.č.: 498/16 a 667/5,k.ú.Františkovy
Lázně,obec Františkovy Lázně (ul.Školní); a na místní komunikaci III.třídy 17c umístěné na p.p.č.486,k.ú.Františkovy
Lázně,obec Františkovy Lázně (ul.Otakara Březiny),po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR <,>
dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 10.10.2022 pod č.j.: KRPK-
69905/ČJ-2022-190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povah...

Načteno

edesky.cz/d/5714732

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz