« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení stavebního řízení
Ministerstvo dopravy ilillllllilililillliliillilliiilililiIlillliililili
<br> _ UMC Brno-Tuřany Doručeno: 13.10.2022 MČBT/6870/2022/Fis listy: přílohy-l
<br> llllil |||l Illiiillillillillllil
<br> bc22e38321751b
<br> Č_ j_/sp_ zn./Typ Vyřízuje/Útvar/Telefon Datum
<br> RAD-2531230229105 lng.XXXXXX XXXXXXX,XXX Praha
<br> MD/XXXXX/XoXX/gXX +XXX XXXX XXXXX XX.10.2022 VEREJ NA VYHLASKA
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Stavebník,Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ 65993390,Na Pankráci 546/56,145 05 Praha „ 4,zastoupený na základě plné moci společností PK Ossendorf s.r.o <.>,IČO 25564901,Tomešova 503/1,602 00 Brno 2,podal dne 25.07.2022 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „D1 01191.A MÚK Brno - jih“.Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Ministerstvo dopravy,jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic,jako silniční správní úřad příslušný podle & 40 odst.2 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a speciální stavební úřad příslušný podle š 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích,a 5 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle % 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení pro stavbu
<br> „D1 01191.A MÚK Brno -jih“ v rozsahu následujících stavebních objektů:
<br> SO 101 Dálnice D1 km 196,000-197,500
<br> SO 102 Dálnice D2 km 0,400-0,965
<br> so 110 MÚK Brno - jih
<br> SO 140 Příjezd k retenční nádrži „Svratka“
<br> 80 141 Příjezd k retenční nádrži „Svitava 1“
<br> 80 143 Příjezd k retenční nádrži „Svitava 2“
<br> S0 170 Provizorní komunikace — MÚK
<br> SO 186 Provizorní rozšíření D1 km 196,850 — 197,500
<br> SO 190.2 Pevně svisle a vodorovně dopravní znač...

Načteno

edesky.cz/d/5713741

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz